Opgaveskrivning
Abstract
Skrivemetro STX
 

Din SRO- og SRP-opgavebesvarelse skal indeholde et kort resumé (et abstract) på engelsk på 15-20 linjer.


Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.Der gælder om et abstract at det

 1. -typisk fylder 10-20 linjer

 2. -indeholder en beskrivelse af opgavens:
     - formål/problemstilling
     - anvendte metoder
     - resultater og konklusioner

 3. -ikke indeholder citater eller kildehenvisninger

 4. -skrives i ét afsnit

 5. -laves efter opgaven er skrevet

 6. -placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsenDet indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er:

 1. -en relevant sammenfatning af opgaven

 2. -overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende

 3. -skrevet på forståeligt engelskTænk på din læser

Det engelske resumé er læserens (censors!) førstehåndsindtryk.

Det vil derfor være en rigtig god idé at ”sælge sig selv” bedst muligt:

Sørg for at alle niveauerne i Blooms taksonomi er repræsenteret (redegørelse, analyse, vurdering), så du demonstrerer overfor læseren, at din besvarelse er dybtgående, velovervejet og gennemarbejdet.Nærmere information

Indhold

Sproglige tips

EksemplerSenest opdateret 21-11-2012

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

Abstract
 Indhold
 Sproglige tips
 EksemplerSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract_indhold.htmlAbstract_tips.htmlAbstract_eksempler.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6