Opgaveskrivning
Faglige genrer
Skrivemetro STX
 

Når du skriver en tekst, vil du altid skrive den inden for en nærmere bestemt genre.

   En genre er i bund og grund en struktur-skabelon og dermed meget bestemmende for, hvordan du skal skrive din tekst. Det er vigtigt, at du overholder den anvendte genres strukturer, da valget af genre medfører bestemte forventninger hos modtageren af teksten. Dette kendes også fra verden udenfor skolen - man forventer fx, at en artikel i en avis er delt op i afsnit med overskrifter undervejs.

   Da en genre er en struktur-skabelon, kan du ofte med fordel følge en “opskrift”. Nedenfor findes links til opskrifter indenfor forskellige genrer opdelt efter fag.Skrivehandlinger

I opgaveformuleringer bliver du ofte bedt om at gøre helt specifikke ting ved det, du arbejder med, og det er en rigtig god idé at have tjek på, hvad de forskellige skrivehandlinger dækker over. Der er eksempelvis stor forskel på, om du skal give et referat, et resumé eller en redegørelse, selvom de alle tre for så vidt kan bruges til at gengive pointerne i eksempelvis en historisk kilde eller en avisartikel.

   Der er i nogle tilfælde forskel på betydningen af skrivehandlingerne inden for forskellige fag. Det er selvfølgelig besværligt, men her må du læne dig op ad din lærers vejledning. At lære at beherske skrivehandlingerne inden for en faglig sammenhæng er samtidig at lære fagets måde at tænke på, og mange af de genrer, du skriver inden for, består af konkrete skrivehandlinger.Materiale efter fag

Billedkunst

Design

Dramatik

Mediefag

Musik

Historie

Samfundsfag

Psykologi

Senest opdateret 05-09-2014

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3