Opgaveskrivning
Genrer  -  Dansk  -  Kronik  -  Diskussion
Skrivemetro STX
 

Diskussion

Diskussionen skal altid holdes adskilt fra redegørelsen. I diskussionen er det vigtigt, at du forholder dig nuanceret til emnet. Når du diskuterer, vejer du forskellige synspunkter mod hinanden og forklarer, hvorfor du kan argumenterer mere for det ene synspunkt frem for det andet. I en danskfaglig diskussion er det med andre ord fagligt funderede argumenter, der tæller.  


Når du i en kronik bliver bedt om at diskutere i forlængelse af en redegørelse for en tekst, er det vigtigt, at du husker at tage udgangspunkt i teksten. Det er nødvendigt at udvælge et fokus for at få mulighed for at behandle problemstillingen tilbundsgående.


Du behøver ikke selv at have en klar holdning til emnet – det vigtige er, at du forstår at veje forskellige holdninger mod hinanden. På den anden side er det et løft, hvis du har personlige og nuancerede synspunkter, som er relevante i sagen.


Ligeledes gælder, at du godt kan diskutere emnet, selv om du er enig med tekstens konklusioner. Det væsentlige er stadig, at argumenterne i er fokus. Hvis du er enig, kan du fx give yderligere argumenter for, hvorfor tekstens påstand er sand. Du kan ligeledes inddrage andres holdninger og deres argumenter.Gode råd


  1. -Vær gerne personlig, men ikke privat

  2. -Vær faglig

  3. -Spil tekster og argumenter ud imod hinanden

  4. -Det gode argument har også blik for modargumenter


Eksempel på del af en diskussion.pdf


Senest opdateret 14-04-2013


Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3