Opgaveskrivning
Genrer  -  Fransk
Skrivemetro STX
 

Opgaven til den skriftlige eksamen i fransk stx A består  af to dele.


A.Traduisez en français.

B.Répondez à une, deux ou trois des questions suivantes (environ 250 mots)A-delen

A-delen skal oversættes så præcist som muligt til fransk, og den sproglige korrekthed vægtes højt. Du skal her koncentrere dig om grammatik, ordforråd og specielle franske vendinger, som fx at man siger: ”J’ai 20 ans” (direkte oversat: ”jeg har 20 år), hvor vi på dansk siger: ”Jeg er 20 år”.B-delen

I B-delen skal du  besvare et, to eller tre af spørgsmålene, og det skal fylde ca. 250 ord. Her er det vigtigt, at du ikke blot bruger hele sætninger fra teksten – de vil i så fald ikke tælle med i de 250 ord, og det samme gælder ved gentagelser. Du skal vise, at du kan uddrage det væsentlige af tekstmaterialet og udtrykke dig skriftligt på et enkelt og sammenhængende fransk i forhold til det, du bliver bedt om i opgaven. Her er en lille forklaring til nogle af de mest anvendte formuleringer:Senest opdateret 30-01-2014

CommentezDiscutez
ExpliquezPrésentez

betyder en kort gengivelse af den anførte passage, og at du skal udtrykke din personlige mening om den.


Med Discutez menes at du skal diskutere forskellige synspunkter i teksten, og også her udtrykke din egen mening.


betyder at du med dine egne ord skal forklare indholdet i teksten.


Når der står Présentez, forventes en kort omtale af fx, hvem en person er.

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3