Opgaveskrivning
Genrer  -  Idræt
Skrivemetro STX
 

Opskrift for naturvidenskabelig rapport

Skabelon for naturvidenskabelig rapport i idræt C (træningsprojekt).pdfOpbygning af humanistiske afleveringer (idræt B)

Her kan du med fordel søge inspiration under historieopgaven 2g.Drejebog for eksamen i idræt B

Idræt B Skabelon til drejebog.pdf

Idræt B Skabelon til drejebog.docx

Idræt B Eksempel på drejebog (akrobatik).pdfTræningsprojektet på FG


Fra bekendtgørelsen:
“I 3.g gennemføres et træningsprojekt af 8 ugers varighed. Eleverne skal kunne udfærdige, gennemføre og evaluere eget fysisk træningsprogram og kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden. Der arbejdes med fysiske test undervejs i træningsprojektet, og eleverne vejledes enkeltvis eller i mindre grupper om, hvordan de kan forbedre deres fysiske kapacitet... I 3.g indgår træningsprojektet som en væsentlig faktor i helhedsvurderingen, når årskarakteren fastlægges.”

På FG organiseres træningsprojektet forskelligt fra klasse til klasse, men alle elever skal op til den samme afsluttende fremlæggelse.

Fremlæggelsen på en Powerpoint foregår i grupper på 2-4 elever med samme træningsmål og træningsform og skal som beskrevet i fagets bekendtgørelse:

  1. -dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram.

  2. -kunne koble teoretisk viden til sit personlige træningsprogram.

  3. -demonstrere korrekt brug af faglige termer.


Det gennemførte personlige træningsprogram og en evaluering heraf medbringes til fremlæggelsen. Hvert gruppemedlems testresultater og en forklaring herpå skal indgå i fremlæggelsen. Alle gruppemedlemmer skal kunne træningsfysiologien, så læreren kan tjekke den bagvedliggende forståelse med spørgsmål til hvert enkelt gruppemedlem.
Fremlæggelsen skal ligeledes indeholde en perspektivering på en forsat træningsindsats: Hvor meget skal eleven træne for at holde sit nuværende niveau, og hvor meget træning skal der til for en forbedring? I denne perspektivering bør der indgå både fysiologiske og psykologiske aspekter.


Powerpointen oploades i lectio-afleveringsmappen senest 5 dage før fremlæggelsen.
Senest opdateret 24-08-2016

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3