Opgaveskrivning
Genrer  -  Spansk
Skrivemetro STX
 

Opgaven til den skriftlige eksamen i spansk stx A består  af to dele.


A.Traduce al Español.

B.Contesta – como máximo – a tres de las siguientes preguntas. Escribe 250 palabrasA-delen

A-delen skal oversættes så præcist som muligt til spansk, og den sproglige korrekthed vægtes højt. Du skal her koncentrere dig om grammatik, ordforråd og specielle spanske vendinger, som fx at man siger: ”Tengo 20 años” (direkte oversat: ”jeg har 20 år), hvor vi på dansk siger: ”Jeg er 20 år”.B-delen

I B-delen skal du  besvare et, to eller tre af spørgsmålene, og det skal fylde ca. 250 ord. Her er det vigtigt, at du ikke blot bruger hele sætninger fra teksten – de vil i så fald ikke tælle med i de 250 ord, og det samme gælder ved gentagelser. Du skal vise, at du kan uddrage det væsentlige af tekstmaterialet og udtrykke dig skriftligt på et enkelt og sammenhængende spansk i forhold til det, du bliver bedt om i opgaven. Her er en lille forklaring til nogle af de mest anvendte formuleringer:

Senest opdateret 16-12-2013

Describe y explicaExplicaExplica en tus propias palabras


Comenta


Da ejemplosQué significa

betyder at du både skal give en objektiv beskrivelse samt en subjektiv forklaring.


betyder at du med dine egne ord skal udtrykke din mening.


betyder at du skal genfortælle med dine egne ord.


betyder at du skal give din mening om den anførte tekst


betyder at man med egne eksempler eller eksempler fra eksamensoplægget skal forklare noget.


betyder at man skal forklare noget fra eksamens-oplægget.

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlAbstract.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3