Opgaveskrivning
Kommunikation  -  Ciceros pentagram
Skrivemetro STX
 

En god model, du kan bruge, når du overvejer den kommunikationssituation, du skriver i, er Ciceros pentagram. Det er en central pointe, at alle hjørnerne i modellen har indflydelse på hinanden.

Emne

Hvor kendt er emnet inden for netop denne kommunikationssituation? Hvor alvorligt opfattes det? Er der noget i forholdet mellem emnet og afsender eller emnet og modtager, du skal tage hensyn til? I hvilket sprog kan man skrive om dette emne?


Afsender

Hvilken rolle har du selv i forhold til de øvrige led i modellen? Hvordan skal dit forhold til emnet eksempelvis formidles? Hvordan er din position som afsender i forhold til modtageren?


Modtager

Hvem er din modtager? Er de enige eller uenige med dig? Hvad ved din modtager i forvejen? Hvordan overbeviser du bedst modtageren – etos, patos eller logos? Hvilket sprog rammer modtageren?


Omstændigheder

Hvilket medie skriver du i? Hvilken samfundsmæssig og/eller historisk sammenhæng skriver du ind i?


Sprog

Hvordan skriver du, så det passer til modellens øvrige led – hvilke ord, hvilken struktur?


For en uddybning, se fx Helle Borup: Ud med sproget – Grundbog i retorik for gymnasiet og hf
Senest opdateret 09-08-2012

Emne

Afsender

Modtager

Omstæn-digheder

Sprog

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation
  Aflevering
  Ciceros pentagram

AbstractSkriftlig_formidling_liniebeskrivelse.htmlFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlKommunikation_opgave.htmlAbstract.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5