Opgaveskrivning
Samlet beskrivelse
Skrivemetro STX
 

Når du laver skriftlige afleveringer i gymnasiet, er der altid tale om en eller anden form for skriftlig formidling af et stof. Når du arbejder med skriftlig formidling, er det vigtigt, at du forstår skrivesituationen. Med skrivesituationen menes aftager- og modtagerforhold, hvilken genre/opgavetype der skrives, formålet med de enkelte dele af en opgave som en del af noget større, (fag)sproget der anvendes o.m.a.

    Hvis du har god forståelse for skrivesituationen i forbindelse med en opgave, vil dine chancer for at lave et godt produkt øges betragteligt. Undervejs i din tid på gymnasiet vil du komme til at arbejde målrettet med at forstå de skrivesituationer, du arbejder med.


Progression

Arbejdet med skriftlig formidling og forståelse for forskellige skrivesituationer foregår i en fortsat progression gennem primært de første fire semestre i uddannelsesforløbet.

   Allerede i grundforløbet møder du en systematisk tilgang til faglige genrer, ligesom du kommer til at arbejde med afsender- og modtagerforhold i forbindelse med kommunikation. Dette fokus fortsætter gennem hele uddannelsesforløbet.

   I forbindelse med studieretningsopgaven i fjerde semester stifter du sammen med engelskfaget bekendtskab med det at skrive et abstract til en større opgave.Senest opdateret 31-07-2013

Opgaveskrivning

Faglige genrer

Kommunikation
  Aflevering
  Ciceros pentagram

Abstract
 Indhold
 Sproglige tips
 EksemplerFaglige_genrer.htmlKommunikation.htmlKommunikation_opgave.htmlKommunikation_cicero.htmlAbstract.htmlAbstract_indhold.htmlAbstract_tips.htmlAbstract_eksempler.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8