Skriftlig formidling
Redigering
Skrivemetro STX
 

Når du skriver en tekst kan arbejdet med den principielt deles ind i to delprocesser: Skrivning og redigering. Redigeringsprocessen er helt central i forhold til at skabe et godt produkt.  Din redigering vil i mindre øvelser/opgaver typisk være koncentreret om de faglige mål, øvelsen har fokus på. I større afleveringer eller opgaver skal du lave en grundig (fuldstændig) redigering, der også omfatter almene skrivekompetencer, der gælder for alle fag. Se eksempel på ”opskrift” nedenfor.


BEMÆRK:

 1. -Man bliver aldrig færdig med at redigere en tekst - se faser i skriveprocessen.

 2. -Du vil ofte arbejde med redigering af tekst i forbindelse med respons.

 3. -Hvis du skriver i et tekstbehandlingsprogram eller lignende, kan det være en hjælp at skrive din tekst ud og gennemlæse den på papir i forbindelse med redigering.Øvelser og inspiration


”Opskrift” til grundig redigering


Senest opdateret 30-07-2013

Skriveprocessen

Respons

Redigering

VejledningSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlVejledning.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3

Du kan med fordel først overveje de store linjer:


 1. -Fremstår dit formål med teksten tydeligt?

 2. -Skriver du “korrekt” i forhold til modtageren af teksten?

 3. -Hænger din argumentation sammen?

 4. -Kommer de enkelte dele i den rigtige rækkefølge - og hænger det fornuftigt sammen – er der en rød tråd?

 5. -Er din vægtning af de forskellige dele af opgaven fornuftig?

 6. -Er dine overgange mellem de forskellige dele af opgaven fornuftige?

 7. -...

Efterfølgende kan du redigere mere i detaljen:


 1. -Bruger du faglige begreber og faglig notation korrekt?

 2. -Skriver du med korrekt sætningsopbygning og korrekt stavning?

 3. -Er der sammenhæng i de enkelte afsnit?

 4. -Angiver du citater typografisk korrekt?

 5. -Har du husket relevante litteraturhenvisninger og fodnoter?

 6. -Har du husket relevante illustrationer?

 7. -Er layout’et i orden?

 8. -...