Skriveprocessen
Respons  -  At give respons
Skrivemetro STX
 

Formålet med at give respons er, at den der modtager responsen lærer af den. Når du giver respons på et skriftligt produkt, vil du opleve, at du også lærer af det. Begge formål er vigtige, men er afhængige af tre ting som du skal være opmærksom på:


1 Du skal vide, hvilke krav der stilles til det skriftlige produkt, du skal give respons på.

Kravene er bestemt af de faglige mål for de enkelte fags skriftlighed med de studieforberedende skrivekompetencer som fælles endemål. De enkelte afleveringer eller opgaver vil ofte have fokus på nogle delmål. Kravene ændres og øges løbende i takt med at I lærer mere.


2 Du skal vide, hvad du skal give respons på i det konkrete skriftlige produkt.

Typisk vil fokuspunkterne i responsen være knyttet til de faglige mål for afleveringen/opgaven. Responspunkterne kan dog tilpasses jeres faglige niveau i de forskellige fag og opgaver – med flere eller færre udfordringer. Inden du forbereder responsen, skal du have styr på fokuspunkterne for det konkrete skriftlige produkt, du skal give respons på.


3 For at responsen fungerer efter hensigten, skal du følge nogle få vigtige regler

At give respons på noget, en anden har skrevet, kræver gensidig åbenhed og tillid mellem den, der giver, og den, der modtager responsen. Skribenten skal klart fornemme, at det der berøres, kan bruges til at forbedre sin skriftlighed med, og at responsen bliver givet i respekt for vedkommendes arbejde. For at sikre dette, skal både den der giver respons og den der modtager respons følge nogle få, men vigtige regler.

Bemærk

I forbindelse med responsen vil du ofte arbejde med redigering af din tekstØvelser og inspiration

Tekstfeedbackspillet (til gensidig elevrespons)Senest opdateret 08-08-2014

Regler når du giver respons:


1.Indled med en positiv, konkret respons

2.Vær spørgende i forhold til de konkrete responspunkter

3.Påpeg udviklingsmuligheder

4.Skribenten ejer teksten og bestemmer selv, hvad han/hun vil bruge

Skriveprocessen

Respons
  At modtage...
  At give...
  At bruge...
  Selvevaluering
  Tekstfeedbackspillet

Redigering

VejledningSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlRespons_modtage.htmlRespons_bruge.htmlSelvevaluering.htmlRespons_tekstfeedbackspil.htmlRedigering.htmlVejledning.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8