Skriveprocessen
Respons  -  At modtage respons
Skrivemetro STX
 

Dit udbytte af responsen er afhængig af tre ting, som du skal være opmærksom på:


1 Du skal vide, hvilke krav der stilles til det skriftlige produkt, du skal have respons på.

Kravene er bestemt af de faglige mål for de enkelte fags skriftlighed med de studieforberedende skrivekompetencer som fælles endemål. De enkelte afleveringer eller opgaver vil ofte have fokus på nogle delmål. Kravene ændres og øges løbende i takt med at du lærer mere.


2 Du skal vide, hvad du skal have respons på i det konkrete skriftlige produkt.

Typisk vil fokuspunkterne i responsen være knyttet til de faglige mål for afleveringen/opgaven. Responspunkterne kan dog tilpasses dit faglige niveau i de forskellige fag og opgaver – måske skal du udfordres mere nogle steder, eller måske er der nogle ting, du skal øve dig særligt i. Dine egne fokuspunkter udpeges af/aftales med din lærer.  Din selvevaluering kan også bidrage til dine egne fokuspunkter.


3 For at du kan lære af responsen, skal du følge nogle få vigtige regler

At modtage respons på noget, du selv har skrevet, kræver gensidig åbenhed og tillid mellem den, der giver, og den, der modtager responsen. Du skal klart fornemme, at det der bringes op, kan bruges til at forbedre din skriftlighed og at det sker i respekt for dit arbejde. For at sikre dette, skal både du og den der giver respons til dig følge nogle få, men vigtige regler.
Bemærk

I forbindelse med responsen vil du ofte arbejde med redigering af din tekstØvelser og inspiration

Tekstfeedbackspillet (til gensidig elevrespons)


Senest opdateret 08-08-2014

Regler når du modtager respons:


1.Vær lyttende

2.Vær spørgende i forhold til de konkrete responspunkter

3.Forsvar ikke dig selv

4.Du ejer teksten og bestemmer selv, hvad du vil bruge

Skriveprocessen

Respons
  At modtage...
  At give...
  At bruge...
  Selvevaluering
  Tekstfeedbackspillet

Redigering

VejledningSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlRespons_give.htmlRespons_bruge.htmlSelvevaluering.htmlRespons_tekstfeedbackspil.htmlRedigering.htmlVejledning.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8