Skriveprocessen
Respons  -  Tekstfeedbackspillet
Skrivemetro STX
 

Øvelser og inspiration

Når du arbejder med gensidig elevrespons, deler du dine tekster med andre. Dette kan være en grænseoverskridende oplevelse. Derfor er det vigtigt, at responsen foregår i trygge rammer med fuld tillid mellem de involverede parter. Det er ligeledes vigtigt, at alle overholder spillereglerne for god og konstruktiv respons, ligesom det skal være tydeligt, hvilket (fagligt) fokus der skal være for responsen.

  På Århus Universitet (AU) er der udviklet et brætspil – tekstfeedbackspillet – der sætter ramme omkring den gensidige elevrespons. Spillet består som andre brætspil af en spilleplade, en brik, der flyttes rundt, samt nogle forskellige kort, der kan trækkes eller spilles undervejs. I tekstfeedbackspillet er der meget veldefinerede regler omkring fx talerækkefølge, hvorved alle elever kommer til orde og får afleveret den forberedte respons på de andre gruppemedlemmers tekster i god ro og orden.


Eksterne ressourcer

Tekstfeedbackspillets hjemmeside (AU)

Om tekstfeedbackspillet (AU)

Download saml-selv spil (AU)


Interne ressourcer

Spilleregler pixi (til udlevering).pdf

Blanke feedbackkort.docx

Artikel fra FGs årsskrift 2013-14.pdf

Spillet kan lånes på kontoret (ved henvendelse til RC)Senest opdateret 06-08-2014

Skriveprocessen

Respons
  At modtage...
  At give...
  At bruge...
  Selvevaluering
  Tekstfeedbackspillet

Redigering

VejledningSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlRespons_modtage.htmlRespons_give.htmlRespons_bruge.htmlSelvevaluering.htmlRedigering.htmlVejledning.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8