Skriveprocessen
Respons  -  Selvevaluering af skriftlighed
Skrivemetro STX
 

Du skal gennem hele gymnasietiden udvikle dine evner til at skrive – både i fagene og på tværs af fagene.  Et nødvendigt redskab til dette er selvevaluering af din skriftlighed.


Formålet med selvevaluering af skriftlighed er, at du bliver bevidst om, hvilke styrker og eventuelle svagheder du har i forhold til at kunne udvikle din skriftlighed.  Selvevalueringen indebærer, at du reflekterer over den respons, du modtager – primært fra dine lærere – men også fra dine kammerater. Refleksionen omfatter dels et blik (bagud) på det, du har skrevet og responsen på det samt et blik (fremad) på de faglige mål, du skal leve op til. Målet med refleksionen vil således være, at du overvejer, hvor du er i forhold til målene, hvad du skal tage fat på og eventuelt hvordan. 


Din selvevaluering kan bruges af dig selv for dig selv, men kan typisk også bruges i den løbende dialog med dine lærere om udviklingen af dit skriftlige arbejde.Øvelser og inspiration


Portfolio


Tænkeskrivning – til refleksion

Refleksionen over dit skriftlige arbejde kan understøttes ved forskellige former for tænkeskrivning, som du finder under linket grundlæggende redskaber.  Emnet for din skrivning er her: dine styrker, svagheder, mål og redskaber i forhold til at udvikle din skriftlighed.


Senest opdateret 31-07-2013

Skriveprocessen

Respons
  At modtage...
  At give...
  At bruge...
  Selvevaluering
  Tekstfeedbackspillet

Redigering

VejledningSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlRespons_modtage.htmlRespons_give.htmlRespons_bruge.htmlRespons_tekstfeedbackspil.htmlRedigering.htmlVejledning.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8