Skriveprocessen
Vejledning
Skrivemetro STX
 

Hvad er vejledning?

Vejledning foregår i forbindelse med selvstændigt skriftligt arbejde. I løbet af gymnasietiden skal du lære at arbejde stadig mere selvstændigt med de studieforberedende opgaver. I den proces indtager din lærer en stadig mindre styrende rolle og overlader i (stadig) højere grad initiativet til dig selv, så du i 3g kan arbejde selvstændigt med vejledning. Vejledningen omfatter respons på dine idéer og mindre udkast samt gode råd til dit videre arbejde med produktet. 


Vejledning i hvad?

Du vil i mange fag modtage vejledning fra din lærer på større eller mindre afleveringer/opgaver – fx i de skemalagte skrivelektioner, der planlægges af din lærer. I de studieforberedende opgaver skemalægges vejledning med din(e) vejleder(e).


Forberedelse til vejledning

For at få det optimale ud af vejledningen er det vigtigt, at du er bevidst om, hvad der forventes af dig, og hvad du kan forvente af vejlederen. I tidsplanerne for de studieforberedende opgaver vil det ofte fremgå, hvad hensigten er med de enkelte vejledningssamtaler. Vejlederen forventer, at du er bekendt med dette, og at du møder velforberedt op til de enkelte samtaler. Det forventes, at du spiller ud med dine idéer, tanker eller problemer, som du vil have respons på eller råd omkring.  Vejlederen kan give dig den bedste vejledning, hvis du i god tid inden samtalen har sendt din vejleder dit udspil i form af idéer, spørgsmål m.m. på skrift (se ”Øvelser og inspiration” nedenfor).


Under vejledningen

Tag altid noter til en vejledningssamtale! Det er vanskeligt efter samtalen at huske de forskellige gode råd og guldkorn samt nuancerne i det, der er vendt.


I længere vejledningsforløb (fx i forbindelse med SRP og AT-eksamen) kan det i slutningen af samtalen være en fordel at få afklaret og aftalt, hvad du skal arbejde videre med og nå inden næste samtale.


Mellem vejledningerne

Det er her, du arbejder med opgaven! – og bruger responsen og de gode råd fra vejledningen.Øvelser og inspiration


Herunder kan du se et bud på en række redskaber, der kan være nyttige til dit indledende selvstændige arbejde mellem og op til vejledningerne.


  1. -Brainstorm

  2. -Hurtigskrivning

  3. -Mindmapping

  4. -Displays

  5. -Journalistens spørgsmål

  6. -Sprøgsmål til emneafklaring

  7. -Opgavens pentagon

  8. -7-punktsmodellen


Resultatet af arbejdet med redskaberne kan fint afleveres til din vejleder inden eller medbringes til selve vejledningen. Selvom det har karakter af noter, kan det være et godt udgangspunkt for samtalen med din(e) vejleder(e). Til dit videre arbejde med produktet kan du inddrage relevante redskaber, du er blevet introduceret til på de øvrige linjer i skrivemetroen – herunder logbog.


Gode oplevelser med vejledningssamtaler

Interview med 2 elever om, hvordan de har oplevet vejledningssamtaler i forbindelse med SRP


Senest opdateret 31-07-2013

Skriveprocessen

Respons

Redigering

Vejledning
  InterviewSkriveprocessen_liniebeskrivelse.htmlRespons.htmlRedigering.htmlVejledning_interview.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4