Skrivemetro STX
Introduktion  -  Til lærerne (elever må gerne smugkigge)
Skrivemetro STX
 

Meningen med metroen er, at eleverne skal få et samlet blik på det skriftlige arbejde på tværs af fag. Derfor er det vigtigt, at du (læreren) bruger skrivemetroen sammen med eleverne.

    En del af de mål, der skal nås i det skriftlige arbejde, opnås, som man kan se i køreplanerne, i en “koordineret indsats mellem flere lærere”. Her er det vigtigt, at du sørger for at få dit fag i spil, så eleverne får så bred en fundering som muligt. Dette gælder ikke kun for fag med en skriftlig dimension. I praksis er det lærerteamet med teamkoordinatoren som ankermand, der koordinerer den skriftlige indsats i den enkelte klasse og sørger for, at eleverne reelt arbejder med skrivemetroens indhold - også på tværs af fag.


Skrivemetroens status

Skrivemetroen er FGs progressionsplan for det skriftlige arbejde. Det er derfor et krav til undervisningen, at Skrivemetroens anvisninger følges. Dette krav henholder sig til alt indhold, der ikke er angivet under en sort bjælke med teksten “øvelser og inspiration”.


Skrivemetroens udvikling

Det er meningen, at metroen skal udvikle sig undervejs, så den bliver stadigt mere fokuseret, konkret og præcis. Derfor er det væsentligt, at også du deler dine erfaringer ved eksempelvis at dele det materiale, du bruger i forbindelse med metroen med dine kolleger. Dette gøres rent praktisk ved at sende en mail til ht@fredericia-gym.dk. En del af fokuseringsarbejdet vil desuden have sin naturlige plads i de enkelte faggrupper.Senest opdateret 31-07-2013