Struktureret skrivning
Afsnit
Skrivemetro STX
 

Det enkelte afsnit

Når du skal skrive, er det vigtigt, at du tænker i afsnit. Hermed viser du din læser, hvordan sin tekst indholdsmæssigt hænger sammen. Hvert afsnit omhandler et delelement af tekstens helhed.

   Hvis du vil kontrollere, om din tekst er opbygget i gode afsnit, kan du prøve, om du kan sammenfatte indholdet i hvert afsnit i korte sætninger eller overskrifter.


 


Når du skriver et afsnit, kan det være en god idé at tænke på, at afsnit ofte indeholder tre forskellige dele:


  1. 1.Kernesætning: I denne sætning står det, du vil nå frem til med dit afsnit.

  2. 2.Uddybning: Her uddyber du din pointe fra kernesætningen ved fx at eksemplificere.

  3. 3.Delkonklusion: Her sammenfatter du afsnittets indhold.

Derudover skal du enten i starten eller slutningen af afsnittet skrive en sætning, der binder

afsnittet sammen med de andre afsnit (se eksempel på forbindersætning).Forbinderord

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du binder de enkelte sætninger i afsnittet

sammen. Forskellige forbinderord gør noget forskelligt for sætningernes indbyrdes forhold.

De kan fx signalere:

Materiale

Kommenteret Eksempel på et afsnit

Materiale til undervisningen: afsnit.pptx


Senest opdateret 16-05-2012

 
Struktureret skrivning

Afsnit
  Forbindersætning
  Eksempel på afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlEksempel_forbinderstning.htmlEksempel_afsnit_med_forbinderord.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10