Struktureret skrivning
Argumentation  -  Toulmins model for argumentation
Skrivemetro STX
 

Øvelser og inspiration

Toulmins argumentationsmodel findes i to udgaver: grundmodellen og den udvidede model. Forskellen på de to udgaver består i, hvor udbyggede de er.

(se evt. Toulmin eksempel.pdf)


Grundmodel

Den første model indholder de to almindeligste (for ikke at sige obligatoriske) led:


Påstand

Påstanden er det, man gerne vil have, at andre skal tage til sig. Det er med andre ord her, man finder det, afsenderen gerne vil opnå eller opnå tilslutning til.


Belæg

Den direkte begrundelse for påstanden kalder man belæg. Det vil oftest være et synligt led i argumentationen, for ellers vil argumentet fremstå tyndt og ubegrundet.


Hjemmel / grundlæggende præmis

Bag påstand og belæg kan man ofte pege på en indirekte begrundelse for argumentet. Denne indirekte begrundelse kalder man hjemmel - eller i nogle fag præmis. Hjemmelen er oftest en uudtalt grundholdning bag en argumentation, som man skal tilslutte sig, for at argumentet holder vand. Det kan være svært at definere hjemmelen, fordi den netop kan være uudtalt. (Toulmin øvelse.pdf)                                    kilde: http://bogwebs.systime.dk/bogwebs/mundtlighed/argumentation.htmDen udvidede model

I den udvidede model inddrager Toulmin flere led, der kan inddrages i et argument. Tilsammen giver de et mere nuanceret argument.


Styrkemarkør

Som led i argumentationen kan det være smart at markere, i hvor høj grad påstanden gælder. Er det eksempelvis ‘helt sikkert’ eller ‘sandsynligt’? Kan det ‘tolkes’ som..., eller skal detforstås’ som...?


Gendrivelse

Det kan være en god idé at tage højde for modstanderes argumenter imod ens påstand. Ved at inddrage og gendrive deres argumentation allerede inden, den bliver udtalt, tager man brodden af eventuelle modstandere.


Rygdækning

Er der andre, man kan trække på, som mener det samme? Det kan også være undersøgelser, erfaringer eller andet, der er med til at markere, at man ikke står alene med sin påstand. Rygdækningen dokumenterer hjemmelen (se Toulmin argumenttyper.pdf).                                    kilde: http://bogwebs.systime.dk/bogwebs/mundtlighed/argumentation.htm


Senest opdateret 10-02-2014

 
Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  Toulmins model
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9