Afsnit

”Som det også er tilfældet i dag, skulle et hit helst lægge sig et passende sted imellem det

velkendte og det nye. Ethvert nyt nummer måtte indeholde noget, der adskilte det fra de

øvrige numre, men det måtte ikke virke fremmedgørende i forhold til lytterne, der gerne skulle

kunne høre nummerets essens umiddelbart ud fra eksempelvis en enkelt scenefremførelse.

Der er derfor en række mere eller mindre faste former (eller formler, om man vil) for

opbygningen af et Tin Pan Alley-hit.”


Kernesætning

“Som det også er tilfældet i dag, skulle et hit helst lægge sig et passende sted imellem det

velkendte og det nye”


Uddybning

“Ethvert nyt nummer måtte indeholde noget, der adskilte det fra de øvrige numre, men det

måtte ikke virke fremmedgørende i forhold til lytterne, der gerne skulle kunne høre

nummerets essens umiddelbart ud fra eksempelvis en enkelt scenefremførelse.”


Konklusion

Der er derfor en række mere eller mindre faste former (eller formler, om man vil) for

opbygningen af et Tin Pan Alley-hit.”


Forbinderord

Afsnittets forbinderord er farvet røde. Afsnittet kunne også have været skrevet

med den faste vending “på den ene side” - “på den anden side”.


(Afsnittet indeholder ikke forbindelsessætninger til de omkringliggende afsnit)


Senest opdateret 16-05-2012

Struktureret skrivning
Afsnit  -  Eksempel på et afsnit
Skrivemetro STX
 
Struktureret skrivning

Afsnit
  Forbindersætning
  Eksempel på afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlEksempel_forbinderstning.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10