Struktureret skrivning
Dokumentation  -  Henvisninger og noter
Skrivemetro STX
 

Læseren skal hele tiden være klar over, hvor du har din viden fra. Hver gang, du refererer eller citerer noget, du har andre steder fra, skal du lave en litteraturhenvisning i en fodnote. Ved at følge denne henvisning skal læseren kunne finde frem til præcis det samme sted, som du har læst.

    For at gøre det overskueligt og enkelt for læseren, er der faste retningslinjer for, hvordan man laver en henvisning. Disse retningslinjer er ens for alle de større skriftlige opgaver, men der kan godt være forskelle i de enkelte fags opgaver. Her er det vigtigt, at du spørger din lærer, hvordan man gør i faget.Henvisningers placering og indhold

En note sætter du i en fodnote, uanset om der er tale om en litteraturhenvisning eller en uddybende kommentar, som ikke hører med i din brødtekst. Fodnoten placerer du umiddelbart efter det ord, afsnit eller citat, der kræver henvisning eller uddybning.

   I fodnoten skriver du hvilken bog, internetside eller lignende, du henviser til, og hvilke sider, du mere specifikt har brugt. De uddybende oplysninger findes i litteraturlisten.


Se Eksempel på henvisninger og noter.pdfCitaternes placering

Hvis du citerer direkte, skal du indarbejde det lidt forskelligt i din tekst alt efter, hvor langt citatet er.


  1. -Korte citater: Indarbejd citatet i selve brødteksten og marker med anførselstegn.

  2. -Længere citater (over 3-4 linjer): Lav en ekstra linjes afstand til den omgivende tekst, så citatet står for sig selv, og ryk citatet ind. Også længere citater skrives med anførselstegn.


Husk desuden, at et citat aldrig siger noget i sig selv, men altid skal kommenteres i den omkringliggende tekst, før det bliver en del af en argumentation.


Senest opdateret 30-07-2013

Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave

Dokumentation
  Henvisninger og noter
  LitteraturlisteStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlLitteraturliste.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10