Struktureret skrivning
Opgavens hovedafsnit
Skrivemetro STX
 

Opgavens hovedafsnit er de afsnit, der fylder langt det meste af opgaven. Det er her – i midterdelen af opgaven – at den faglige fordybelse finder sted.


Strukturen for hovedafsnittene er identisk med dine underspørgsmål til opgaven, og tilsammen skal de enkelte delkonklusioner fra hvert afsnit kunne besvare hovedspørgsmålet. Indholdet i hovedafsnittene er med andre ord hele tiden afhængig af helheden. Du skal aldrig skrive noget, der ikke er interessant i forhold til underspørgsmål og hovedspørgsmål.
Senest opdateret 14-05-2014

Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave
  Disposition
  Indholdsfortegnelse
  Hovedafsnit
  Indledning
  Delkonklusioner
  Konklusion

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDisposition.htmlIndholdsfortegnelse.htmlIndledning.htmlDelkonklusion.htmlKonklusion.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14