Struktureret skrivning
Fra afsnit til opgave  -  Konklusion
Skrivemetro STX
 

Konklusionen skal svare på det, du stiller i udsigt i opgavens indledning. I konklusionen skal du altså samle op på det, du er nået frem til i løbet af opgaven. Du sammenskriver de delkonklusioner, du er nået frem til undervejs, og besvarer derved dit hovedspørgsmål. Du må ikke komme med noget nyt i konklusionen, men skal bare sammenfatte det, du allerede har skrevet.


Vær opmærksom på, at det ikke er et resumé, du skriver. Det vil sige, at dine forbinderord (link til forbinderord) ikke skal være tidslige.


Det er en god idé at overveje, hvilket indtryk man sender læseren ud af teksten med. Pas på ikke at forfalde til intetsigende klichéer som fx “men smag er jo forskellig fra person til person”. Brug i stedet slutningen til at vise, hvad du rent faktisk har fundet ud af.


Hvis du har begyndt din opgave med en konkret situation, et citat, en iagttagelse, et problem eller andet, kan det være meget virkningsfuldt, hvis du til allersidst binder an til dit indledningseksempel.


Kommenterede eksempler

Konklusion SRP matematik historie 1.pdf

Konklusion SRP matematik historie 2.pdf

Konklusion SRP matematik biologi.pdf

Se også danskopgavens elementer.


Senest opdateret 21-05-2014

Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
  
Problemformulering &
Opgaveformulering

Fra afsnit til opgave
  Disposition
  Indholdsfortegnelse
  Hovedafsnit
  Indledning
  Delkonklusioner
  Konklusion

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDisposition.htmlIndholdsfortegnelse.htmlHovedafsnit.htmlIndledning.htmlDelkonklusion.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14