Struktureret skrivning
Eksempler på gode SRP-opgaveformuleringer
Skrivemetro STX
 

Eksempel 1 (HI-MA)


Du skal undersøge, hvorvidt tyskerne handlede militærstrategisk optimalt i forbindelse med D-dag 6.6. 1944 og dagene derefter.


Som en del af opgaven forventes du at:

 1. -opstille og analysere forskellige matematiske modeller af Lanchester-typen med det formål at uddrage information om de kampscenarier, som modellerne beskriver;

 2. -give en kort redegørelse for forløbet af de allieredes invasion 6.6. 1944 og dagene derefter;

 3. -undersøge planlægningen af invasionen og de tyske modforanstaltninger under inddragelse af samtidigt kildemateriale, herunder ”Førerdirektiv nr. 51”, 3. november 1943;

 4. -overveje og diskutere alternativer i forhold til de tyske styrkers placering og antal;

 5. -vurdere de matematiske modellers anvendelighed i forbindelse med D-dag.Eksempel 2 (MA-KE)


Du skal studere kinetikken for 0., 1. og 2. ordens reaktioner teoretisk samt teste teorien i praksis i laboratoriet.


Som en del af opgaven forventes du at:

 1. -give en redegørelse for 0., 1. og 2. ordens reaktioner. Herunder skal opskrive de mulige hastighedsudtryk, betragte disse som differentialligninger og give en analytisk behandling af disse med henblik på at nå frem til mulige lineære afbildninger, der kan påvise forskellige reaktionsordener

 2. -udføre reaktionskinetiske målinger på basisk esterhydrolyse i skolens laboratorium. Tilrettelæg undersøgelserne sådan, at du kan studere såvel 0., 1. som 2. ordens kinetik. Undersøgelserne kan tage sit udgangspunkt i Pilegaard Hansen, Jensen & Kjeldgård, Kemiøvelser MH, FAG 1993 side 35-38

 3. -gennemgå reaktionsmekanismen for den basiske esterhydrolyse og relatere denne til reaktionskinetikken.Eksempel 3 (DA-SA)


Du skal undersøge, hvordan social arv kommer til udtryk og behandles i skønlitteraturen og virkeligheden.


Herunder bedes du:


 1. -redegøre for begrebet social arv med anvendelse af relevant teori. Giv desuden nogle teoretiske eksempler på, hvordan social arv kan dokumenteres.

 2. -foretage en analyse og fortolkning af Jonas T. Bengssons roman Submarino (2007) med særligt fokus på, hvordan social arv spiller en rolle i romanen.

 3. -desuden analysere selvvalgt empirisk materiale med henblik på at dokumentere eksistensen af den sociale arv i Danmark.

 4. -diskutere, med baggrund i vedlagte bilag og din analyse, dels hvordan social arv gives videre, dels hvilke strategier, der kan tages i anvendelse i forsøget på at bekæmpe (negativ) social arv.


Bilag: Anne Ringgaard: ”Politikere kan ikke modvirke social arv med flere penge”, Videnskab.dk, 2. okt. 2012Eksempel 4 (EN-Bi)


Du skal undersøge, hvordan fedme opstår og hvordan fedme påvirker mennesker.


Herunder bedes du


 1. -redegøre for biologiske faktorer i udviklingen af fedme

 2. -analysere udvalgte konsekvenser af fedme ud fra selvvalgt empiri

 3. -analysere novellen ”The Fat Girl” af André Dubus med særligt henblik på sociale og kulturelle faktorer, der spiller ind i forhold til fedme. Inddrag derudover andet selvvalgt materiale.

 4. -diskutere, med udgangspunkt i begge fag, stærkt overvægtige personers muligheder for at bekæmpe fedme.Eksempel 5 (EN-SA)


Du skal undersøge, hvad senmoderne identitet er, og hvordan den kommer til udtryk i fiktion og virkelighed.


Herunder bedes du


 1. -redegøre for to selvvalgte teoretikeres syn på identitet i det senmoderne samfund.

 2. -foretage en miljøbeskrivelse samt en personkarakteristik af hovedpersonerne ud fra selvvalgte afsnit af tv-serien “Sex and the City”; du bedes desuden identificere væsentlige temaer og budskaber i serien i relation til det senmoderne samfund.

 3. -desuden analysere selvvalgt empirisk materiale om identitet i det senmoderne samfund.

 4. -ud fra den vedlagte tekst diskutere, hvorvidt tv-serien “Sex and the City” er repræsentativ i forhold til det øvrige empiriske materiale om identitet i det senmoderne samfund.


Vedlagt tekst: ”All the Single Ladies: Postmodernism and Consumer Culture in Sex and the City”. The Water Cooler Journal, d. 23. Juni 2012.Senest opdateret 08-09-2014

Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
 
Problemformulering &
Opgaveformulering
 AT-eksempler
 SRP-eksempler 

Fra afsnit til opgave

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblemformulering_eksempler.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10