Struktureret skrivning
Problemformulering & opgaveformulering
Skrivemetro STX
 

Problemformulering


Hvorfor er problemformuleringen vigtig?

Problemformuleringen er vigtig for din opgave, fordi

 1. -den skal afgrænse, hvad der skal med i opgaven, og hvad der ikke skal med

 2. -den skal styre indsamlingen af materiale til opgaven (hvad der er relevant)

 3. -den fortæller læseren om, hvad opgaven vil indeholde, og er derfor en naturlig del af opgavens indledning


Herunder findes en vejledning, du kan følge, når du skal lave en problemformulering - fx i forbindelse med AT-projekter:


Hvordan skal problemformuleringen se ud?

Problemformuleringen består af ét hovedspørgsmål (en one-liner), uddybet af et eller flere underspørgsmål, der tilsammen kan være med til at besvare hovedspørgsmålet. Du skal sikre dig, at underspørgsmålene ikke fjerner fokus fra hovedspørgsmålet, men netop giver en del af det samlede svar på hovedspørgsmålet.

    Når du skal formulere et hovedspørgsmål, kan du gøre det som en påstand, en undren eller et paradoks.


Gode råd til arbejdet med problemformuleringen

 1. -Lav en række spørgsmål over forhold, der kunne være interessante indenfor emnet (noget du undrer dig over). Det vil ofte være spørgsmål som: Hvorfor det? Kan det passe? Hvordan hænger det sammen?

 2. -Efterfølgende må du vurdere, hvad der er hovedspørgsmålet, som de øvrige spørgsmål kan være med til at besvare.

 3. -Du må undervejs sortere i spørgsmålene og ofte vælge nogle fra, så opgaven ikke bliver for omfattende.

 4. -Du kan undervejs søge hjælp og inspiration via metrostoppet At stille spørgsmål.


Er min problemformulering god?

Når du skal teste, om din problemformulering er god, kan du overveje følgende:

 1. -Er der et præcist fokus i hovedspørgsmålet, og fastholdes dette i underspørgsmålene?

 2. -Overlapper formuleringens dele hinanden?

 3. -hænger formuleringens dele logisk sammen?

 4. -Er rækkefølgen sådan, at opgaven bygges op ved at det foregående afsnit giver afsæt for det næste?

 5. -Kan spørgsmålene i besvares?

 6. -Er formuleringen så kortfattet som muligt, og er den sprogligt præcis?

 7. -Spørger formuleringen efter årsager (hvorfor) og vurdering (hvordan) – og ikke bare med hvad ?


Eksempler

Eksempler på gode problemformuleringer fra ATOpgaveformulering

I nogle af de studieforberedende opgaver – bl.a. i SRP – bliver der stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Opgaveformuleringen udarbejdes typisk af din(e) vejleder(e) undervejs i en vejledningsproces, hvor du har fået godkendt og afgrænset dit emne.


Som i en problemformulering kan det også ved opgaveformuleringen være en god ide at der anvendes ét hovedspørgsmål uddybet af et eller flere underspørgsmål, der tilsammen kan være med til at besvare hovedspørgsmålet.


Eksempler

Eksempler på gode opgaveformuleringer fra SRPSenest opdateret 10-02-2014

Struktureret skrivning

Afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation
 
Problemformulering &
Opgaveformulering
 AT-eksempler
 SRP-eksempler 

Fra afsnit til opgave

DokumentationStruktureret_skrivning_liniebeskrivelse.htmlAfsnit_2.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.htmlArgumentation.htmlProblemformulering_eksempler.htmlOpgaveformulering_eksempler.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDokumentation.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10