Struktureret skrivning
Samlet beskrivelse
Skrivemetro STX
 

Nogle skriver helt automatisk i formfuldente afsnit og forstår rent instinktivt at bygge en tekst op, så den helt logisk leder fra det ene punkt til det næste i en logisk argumentation frem mod en samlet konklusion for opgaven. De fleste skriver dog væsentligt bedre tekster, hvis de bliver bevidste om strukturen i det, de skriver.


Progression

Arbejdet med at blive bedre til at skrive struktureret er en del af alle dine opgaver, men især i dit første år på gymnasiet kommer du også til at arbejde bevidst med at lære teknikker, der kan hjælpe dig.

    Du starter i grundforløbet med at skrive sammenhængende afsnit fx i arbejdet med det, der hedder en 5-punktstekst, og i den forbindelse vil du få en klarere fornemmelse for, hvordan man kan opbygge et godt afsnit. I løbet af 2. semester handler det i højere grad om, hvordan du argumenterer for dine pointer, og hvordan du holder en rød tråd i din tekst (se afsnit til opgave). Derudover skal du lære, hvordan du dokumenterer det, du skriver, ved blandt andet at bruge noter og litteraturliste (se dokumentation). Dette arbejde er integreret i dine AT-forløb og danskopgaven.


Senest opdateret 16-05-2012

Struktureret skrivning

Afsnit
 Forbindersætning
 Eksempel på afsnit

Sammenhængende afsnit
 5-punktstekst
 5-punktstekst (eks.)

Argumentation
 Toulmins model
 
Problemformulering &
Opgaveformulering
 AT-eksempler
 SRP-eksempler 

Fra afsnit til opgave
 Disposition
 Indholdsfortegnelse
 Hovedafsnit
 Indledning
 Delkonklusioner
 Konklusion

Dokumentation
 Henvisninger og noter
 LitteraturlisteAfsnit_2.htmlEksempel_forbinderstning.htmlEksempel_afsnit_med_forbinderord.htmlSammenhngende_afsnit.htmlSammenhngende_afsnit.html5-punkt.html5-punkt_eksempel.htmlArgumentation.htmlArgumentation_Toulmin.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblem-_og_opgaveformulering.htmlProblemformulering_eksempler.htmlOpgaveformulering_eksempler.htmlAfsnit_til_opgave.htmlDisposition.htmlIndholdsfortegnelse.htmlHovedafsnit.htmlIndledning.htmlDelkonklusion.htmlKonklusion.htmlDokumentation.htmlHenvisninger_og_noter.htmlLitteraturliste.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18shapeimage_3_link_19shapeimage_3_link_20shapeimage_3_link_21shapeimage_3_link_22shapeimage_3_link_23