Studieforberedende opgaver
AT-1
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1
  Hvad er AT?
  Studierapporten

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1_Hvad_er_AT.htmlSFO_AT-studierapporten.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15

Formål

AT-1 er første gang, du stifter bekendtskab med Almen Studieforberedelse (AT).

I forløbet introduceres du til, hvad er AT og hvad du skal lære i AT. Du skal endvidere udtænke og fremlægge en løsning på en kreativ opgave i emnet “det gode liv”. Opgaveformuleringen findes nedenfor i “vindmøllen”.

I AT-1 introduceres du til studierapporten.Arbejdet med AT-1

Oversigten nedenfor viser hvilket element fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) skal inddrage under arbejdet.


AT-1 består af 11 lektioner + en kreativ projektdag – se Plan for AT-1. Udgangspunktet for dit projektarbejde er en problemformulering til emnet “Det gode liv”.

Produkt

Du skal sammen med din gruppe fremlægge din idé til løsning på den kreative opgave.Evaluering

I evalueringen af forløbet vil der blive lagt vægt på, om du:

  1. -Har opnået viden om AT og de faglige hovedområder.

  2. -Kan udtænke og formidle en kreativ løsning på AT-1-opgaven, der omfatter begreber fra begge fag.

  3. -Kan reflektere over punkt 1 i videnskabsteoretisk køreplan til AT.

  4. -Har viden om din studierapport.Lærermateriale

Til AT-1-lærerne


Senest opdateret 24-11-2015


Grundlæggende redskaber
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlshapeimage_4_link_0


Pensum AT-1

FGs progressionsplan i AT


AT-1_pensum.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1