Studieforberedende opgaver
AT-1  -  til lærerne
Skrivemetro STX
 

Plan og skemalægning

Forløbet er på 11 lektioner + en projektdag. Hele forløbet, incl. projektdagen, skemalægges af administrationen.


Lektion 1

1/2 lektion: Introduktion til AT  v/BØ, PK eller RC (se AT-introduktion.ppt).

1/2 lektion: Idræt


Lektion 2-11

De enkelte fags indhold kan findes i AT-1-mappen i Google – her findes også de øvrige materialer til forløbet.

Nyttig hjælp til elevernes projektafgrænsning: Valghjulet.Projektdagen


Program for projektdagen

08.05-09.30: Projektarbejde. Idrætslæreren vejleder.

10.00-11.30: Projektarbejde. Læreren i det kunstneriske fag vejleder.

12.00-13.00: Arbejd-selv med træning af oplæg.

13.35-15.10: Projektfremlæggelser. Begge lærere er til stede.


Evaluering af fremlæggelsen

I forlængelse af fremlæggelsen evalueres de enkelte gruppers produkt ud fra AT-1-evalueringsmålene i skrivemetroen.

De to lærere giver hver for sig en bedømmelse fra 1-5, hvor 5 er højest. RC eller PK skal have navnene på de projektgrupper, der sammenlagt får 9-10. Disse grupper går videre til en fremlæggelse for rektor, der vurderer hvilke projekter, der evt. skal realiseres. Disse fremlæggelser gennemføres inden jul.Opsamling

Læreren i det kunstneriske fag bruger ca. 15 min. af sin efterfølgende fag-lektion på at samle op på forløbet med udgangspunkt i spørgsmål 1 i den videnskabsteoretiske køreplan. De enkelte grupper skal med udgangspunkt i deres projektopgave forsøge at formulere et/det spørgsmål, som deres fremlæggelse kunne være et svar på.


Ligeledes præsenteres ”studierapporten” af læreren i det kunstneriske fag. Her tages udgangspunkt i den generelle beskrivelse i Skrivemetroen. (Undervisnings-)beskrivelsen for AT-1 er lagt ind i de enkelte klassers studieplan for AT inden projektdagen. I forlængelse af introduktionen sørger læreren for, at den enkelte elev indskriver sin egen problemstilling (= opgaveformulering) i studierapporten.Senest opdateret 24-11-2015

Studieforberedende opgaver

AT-1
  Hvad er AT?
  Studierapporten

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-1_Hvad_er_AT.htmlSFO_AT-studierapporten.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15