Studieforberedende opgaver
AT-2
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2
  Mundtlig fremlæggelse

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2_fremlggelse.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

I AT-2 introduceres du til begrebet nybrud - her renæssancen. AT-2 er første gang du skal arbejde med en AT-problemformulering. Du skal endnu ikke selv lave problemformuleringen – den gives af din(e) lærer(e).Arbejdet med AT-2

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) skal inddrage under arbejdet. Arbejdet med argumentation, dokumentation og respons skal tilpasses til AT-2, hvor der arbejdes med et mundtligt produkt. Nedenstående links handler mest om skriftligt arbejde. Kravene til argumentation og dokumentation er dog de samme, også i et mundtligt oplæg.

AT-2 består af 15 lektioner

Produkt

Mundtlig gruppefremlæggelseEvaluering

I evalueringen af fremlæggelsen vil der blive lagt vægt på, at du kan:

- argumentere

  1. -arbejde med og besvare en AT-problemformulering

  2. -formidle din besvarelse mundtligt, herunder:
       - anvende viden om dokumentation
       - anvende din viden om mundtlig formidling/retorik fra dansk i grundforløbet

  3. -reflektere over udvalgte dele af den videnskabsteoretiske køreplan for AT Lærermateriale

Til AT-2-lærerne


Senest opdateret 28-11-2014


Grundlæggende redskaber

http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlshapeimage_4_link_0

Responshttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlshapeimage_5_link_0

Problemformulering

Argumentation

Dokumentationhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2

Mundtlig fremlæggelse

Pensum AT-2

Informationssøgning

FGs progressionsplan i AT


AT-2_fremlggelse.htmlAT-2_pensum.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3