Studieforberedende opgaver
AT-2  -  Den mundtlige gruppefremlæggelse
Skrivemetro STX
 

Fremgangsmåde

Lav en disposition for den mundtlige del, hvor I i punktform har skrevet ned, hvad I vil sige og i hvilken rækkefølge. Undgå helsætninger – det lægger op til oplæsning.Dispositionen

Bør (som et minimum) indeholde følgende punkter:


Indledning, hvor I præsenterer emnet og problemformuleringen og underspørgsmål

Præsentation af delkonklusioner og hovedkonklusion

En redegørelse for jeres fremgangsmåde (evt. anvendte metoder) – herunder for jeres brug af materialer og kilder

Eksempler på dokumentation i undersøgelsen/analysenGode råd til fremlæggelsen

Husk at I skal vise, at I har opnået en viden om renæssancen. Hvis I er i tvivl om, hvordan I kan vise det, så spørg jeres lærere.


Overvej rækkefølgen i præsentationen af tingene. Det er oplagt at drøfte rækkefølgen med jeres lærere.  Overvej også, hvordan fremlæggelsen skal foregå: hvem siger hvad? – vil I underbygge fremlæggelsen med billeder, tekstuddrag eller kildehenvisninger? – vil I bruge Power Point? – etc.


Øv jer på selve fremlæggelsen før det ”går løs”, hvor I træner at tale klart, fagligt og levende til målgruppen.Senest opdateret 10-08-2012

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2
  Mundtlig fremlæggelse

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14