Studieforberedende opgaver
AT-2 - Til lærerne
Skrivemetro STX
 

Introduktion

Brug skrivemetroen til introduktionen af problemformulering og dokumentation. Formålet med introduktionen til det sidste er at give eleverne indblik i de akademiske normer for dokumentation, herunder om argumentation samt regler for henvisninger og noter, som også (i nogen grad) kan inddrages i forbindelse med det mundtlige oplæg. Begrebet snyd kan naturligt inddrages her.Placering i progressionen

I modellen (se AT-2) er det fremhævet hvilke kompetencer, der specielt skal være fokus på i dette forløb. De øvrige links i modellen er kompetencer, der er arbejdet med tidligere.Krav og inspiration til forløbet

Krav til mål, produkt, evaluering og pensum fremgår af beskrivelsen af AT-2. 


Forslag til AT-2-problemformuleringer – til inspiration:

Problemformuleringer og materiale til AT-2 2012.docSkemalægning af forløbet

Forløbet, der består af 15 lektioner, er skemalagt af administrationen. Der er skemalagt med to lærere til fremlæggelserne i de to sidste lektioner (hi-bk, hi-fy). I kan selv ændre i fagkombinationerne til fremlæggelsen, hvis der er behov for det.Opsamling

I forlængelse af fremlæggelsen samles op på forløbet  med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske køreplan for AT.

De vigtigste pointer fra evalueringen formidler I til klassens teamkoordinator. Som et led i dette udfyldes papiret: Opsamling på større skriftlige opgaver og AT med henblik på progressionen (ligger på Fronter i klassens studierum i mappen: Studieplan).Huskeliste til planlægningen af AT-2


Elevforudsætninger

 1. -Hvad har eleverne lært i AT-1? – se mål for AT-1 samt Opsamling på større skriftlige opgaver og AT med henblik på progressionen i klassens studierumHvordan introduceres eleverne til:

 1. -Formål og mål for AT-2?

 2. -FG’s AT-plan?

 3. -AT-problemformuleringen – en generel intro + intro til de konkrete AT-2-

 4. -problemformuleringer.Planlægning af rammerne

 1. -Tidsforbrug til faglig introduktion

 2. -Valg af problemformulering og gruppedannelse

 3. -Krav til gruppefremlæggelsen (disposition, IT, lige deltagelse, etc.) 

 4. -Fordeling af lektioner til de enkelte fag

 5. -Tid til elevernes studierapport (evt. før fremlæggelsen)Evaluering

 1. -Hvilke fokuspunkter i evalueringen?

 2. -Mundtlig evaluering til grupperne eller ….?

 3. -Udfyldelse af Opsamling på større skriftlige opgaver og AT med henblik på progressionen med klassens teamkoordinator

 4. -Opsamling med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske køreplan for AT.Studierapporten

 1. -Hvem laver undervisningsbeskrivelsen i Lectio?

 2. -Hvem sætter tid af til at eleverne udfylder studierapporten?Senest opdateret 28-11-2014

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2
 Mundtlig fremlæggelse

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-2_fremlggelse.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14