Studieforberedende opgaver
AT-3 (årsprøven i 1.G)
Skrivemetro STX
 

Formål

Formålet med AT-3 er at arbejde innovativt med løsningen af en problemformulering. Du skal udarbejde en problemformulering og et forslag til en innovativ løsning på problemet. Løsningen og begrundelsen for løsningen formidles skriftligt (se produkt nedenfor).

I arbejdet vil der være særligt fokus på samfundsvidenskabelige metoder og introduktion til de fire faser i den innovative arbejdsproces: Forbered, Forstå, Formgiv og Færdiggør.


Arbejdet med AT-3

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) forventes at inddrage under arbejdet.

AT-3 består af 16 lektioner

Produkt

En individuel skriftlig opgave (se linket til opgavens elementer i vindmøllen).

Selvom du arbejder i en gruppe med at forberede besvarelsen, skal du altså selv udarbejde opgaven med dine egne ord. Besvarelsen formuleres som en sammenhængende besvarelse.

Der gives 6 elevtimer til opgaveskrivning.Evaluering

I evalueringen af opgaven vil der blive lagt vægt på, at du kan:

  1. -udarbejde en problemformulering

  2. -anvende viden og metoder fra begge fag

  3. -dokumentere

  4. -demonstrere evne til at arbejde hensigtsmæssigt i alle fire faser i den innovative proces

  5. -reflektere over punkt 1 + 2 i den videnskabsteoretiske køreplan for AT


Der anvendes en evalueringsnøgle i forbindelse med evaluering af opgaven:

Evalueringsnøgle til AT-3.docxLærermateriale

Til AT-3-lærerne


Senest opdateret 13-03-2017


Grundlæggende redskaber

http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlshapeimage_3_link_0

Respons

Redigering af teksthttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3
  Opgavens elementer
  Innovativ arbejdsproces

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3_elementer.htmlAT-3_innovation.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5shapeimage_6_link_6shapeimage_6_link_7shapeimage_6_link_8shapeimage_6_link_9shapeimage_6_link_10shapeimage_6_link_11shapeimage_6_link_12shapeimage_6_link_13shapeimage_6_link_14shapeimage_6_link_15

Problemformulering

Argumentation

Fra afsnit til opgave

Dokumentation
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3

Faser i skriveprocessen

Pensum AT-3

Opgavens elementer

Informationssøgning

FGs progressionsplan i ATFaser_i_skriveprocessen.htmlAT-3_pensum.htmlAT-3_elementer.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4