Studieforberedende opgaver
AT-3  -  Opgavens elementer
Skrivemetro STX
 

Opgavens indhold

Opgaven skal omfatte:


1. Forside

På første side i din opgave angiver du din klasse, dit fulde navn, opgavens emne og de fag, der indgår.


2. Indledning

Skal indeholde en introduktion til emnet. Hvorfor er det interessant eller vigtigt at finde en løsning på problemformuleringen


3. Løsning

Her præsenterer du dig løsningsforslag på problemformuleringen og hvordan den implementeres.


4.Metoder og teorier
I dette afsnit skal du redegøre for og begrunde dine valg af metoder og teorier, du har brugt i arbejdet med at udforme dit løsningsforslag. Hvad kan vi på baggrund af metoderne og teorierne vide noget om og hvor er der brug for at undersøge problemet mere?

Lad dig inspirere af fagenes sider i AT-håndbogen og brug dine vejledere til at få uddybet dine begrundelser.


5. Undersøgelsen

I dette afsnit skal du argumentere ved hjælp af fagenes teorier og begreber for dit valg af løsning, herunder styrker og svagheder ved din løsning. Husk delkonklusioner på de enkelte afsnit om delundersøgelserne.


6. Konklusion

Her besvares one-lineren (hovedspørgsmålet) ved at sammenfatte resultaterne af analysen.


7. Litteraturliste og dokumentation

Se LItteraturliste og DokumentationOpgavens omfang: 3-4 sider ren tekstTypografi og layuot

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:

Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layoutSenest opdateret 15-03-2015

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3
  Opgavens elementer
  Innovativ arbejdsproces

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlAT-3_innovation.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15