Studieforberedende opgaver
AT-3  -  Den innovative arbejdsproces
Skrivemetro STX
 

Når du arbejder innovativt, så handler det både om, at dit produkt skal være anderledes end i andre arbejdsprocesser og om, at du arbejder på en anden måde frem mod dette produkt.


Når man skal udarbejde et innovativt løsningsforslag på et problem, så er det nærliggende at spørge, hvad det vil sige, at noget er innovativt. På FG bruger vi følgende definition:


           Innovation er en nyskabende forbedring af noget i verden


Det betyder, at når du skal arbejde innovativt med et problem, så er det ikke nok at opnå en masse viden om problemet; denne viden skal også omsættes til et løsningsforslag på problemet.


På FG bruger vi innovationskompasset som værktøj, når vi skal arbejde i en innovativ proces. Grundtanken i dette værktøj er, at processen er inddelt i fire faser:


1.Forberedelse

2.Forståelse

3.Formgivning

4.Færdiggørelse


I forberedelsesfasen introduceres den overordnede problemstilling, og du begynder at generere idéer til løsningsforslag.


I forståelsesfasen indsamler du viden om problemet, som kan bruges i dit løsningsforslag. Det er i denne fase, at du skal sørge for, at fagene kommer i spil.


I formgivningsfasen udvikler du dit løsningsforslag. Det er i denne fase, at innovationen skal være tydelig. Du skal fokusere på, hvorfor dit løsningsforslag er en forbedring i forhold til problemet.


I færdiggørelsesfasen er der fokus på, hvordan dit løsningsforslag formidles. Skal der laves en video, reklame, layout til en app eller…


Dine lærere vil sikkert putte forskellige elementer ind i de forskellige faser, men den overordnede opbygning af processen er givet ved denne opdeling i faser.Senest opdateret 26-03-2015

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3
  Opgavens elementer
  Innovativ arbejdsproces

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlAT-3_elementer.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15