Studieforberedende opgaver
AT-3 - til lærerne
Skrivemetro STX
 

Udgangspunktet for innovation i AT

Vores udgangspunkt for at arbejde med innovation i AT er FG’s definition på innovation.


Introduktion

Brug skrivemetroen til introduktion af kravene til den skriftlige AT-opgave. Introduktionen til de fire faser i den innovative proces tager udgangspunkt i innovationskompasset. I beslutter selv sammen med jeres AT-3-kollega i klassen, hvilke redskaber fra kompasset, I eventuelt vælger at introducere til og inddrage i arbejdet.Placering i progressionen

I vindmøllen er det fremhævet hvilke kompetencer, der specielt skal være fokus på i dette forløb. De øvrige links i modellen er kompetencer, der er arbejdet med tidligere.Krav og inspiration til forløbet

Krav til mål, produkt, evaluering og pensum fremgår af beskrivelsen af AT-3. Skemalægning af forløbet

Forløbet, der består af 16 lektioner, er skemalagt af administrationen.


Perioden for skemalægningen fremgår af månedskalenderen.


De første 8 lektioner skemalægges med 4 lektioner til hver lærer - til faglig introduktion.


9. lektion skemalægges med begge lærere - til introduktion til opgaven og krav til denne.


10. - 16. lektion skemalægges med 3 lektioner til hver lærer og med en lektion uden lærer - til elevernes selvstændige arbejde. Placeringen af elevernes arbejd-selv lektion kan ses i klassens skema.


Om tovholderens ansvar – se AT-tovholder.Evaluering og opsamling

Lærerne giver en fælles skriftlig respons på ét retteark til hver elev (se rettenøgle).


Opsamling

Opsamling på større skriftlige opgaver og AT med henblik på progressionen udfyldes i samarbejde med klassens teamkoordinator.Huskeliste til planlægningen af AT-3


Elevforudsætninger

 1. -Hvad har eleverne lært i AT-1 og AT-2? – se Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver i klassens studierum


Hvordan introduceres eleverne til:

 1. -Formål og mål for AT-3

 2. -Krav og forventninger til den skriftlige opgave?

 3. -Krav og forventninger til de fire faser i den innovative proces?

Planlægning af rammerne

 1. -Tidsforbrug til introduktionen (punkterne ovenfor) og til den faglige introduktion

 2. -Valg af problemformulering og gruppedannelse

 3. -Planlægning af deadlines

 4. -Kontroller om skemalægningen skal justeres

 5. -Kontakt til Ulla mhp. evt. informationssøgning


Evaluering

 1. -Planlægning af evalueringen og tilbagelevering af opgaven.

 2. -Planlægning af tilbagelevering af opgaven med evaluering

 3. -Evt. mundtlig evaluering af årsprøven til grupperne/klassen?

 4. -Udfyldelse af Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver med klassens teamkoordinator


Studierapporten

 1. -Hvem laver undervisningsbeskrivelsen i Lectio?

 2. -Hvem sætter tid af til, at eleverne udfylder studierapportenSenest opdateret 15-03-2015

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3
 Opgavens elementer
 Innovativ arbejdsproces

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlAT-3_elementer.htmlAT-3_innovation.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15