Studieforberedende opgaver
AT-4
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4
 Fremlæggelsens elem.

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4_elementer_fremlggelse.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

I AT-4 introduceres du til metoder i dansk eller engelsk og et andet fag. Du anvender metoderne i et fagligt samspil mellem de to fag. Endvidere introduceres du til videnskabsteori (se AT-4 Filosofioplæg.pptx) i relation til de introducerede metoder.Arbejdet med AT-4

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) forventes at inddrage under arbejdet. Du skal i dit arbejde med sagen bruge den videnskabsteoretiske køreplan for AT. AT-4 består af 15 lektioner.

Produkt

Mundtlig gruppefremlæggelse med udgangspunkt i en skriftlig disposition - se linket til fremlæggelsens elementer i vindmøllen.Evaluering

I evalueringen vil der blive lagt vægt på, at du:

  1. -har opnået og kan bruge viden om fagenes metoder og videnskabsteori (se AT-4 Filosofioplæg.pptx)

  2. -kan anvende og begrunde metoderne i arbejdet med og besvarelsen af en problem-formulering

  3. -kan formidle resultater klart og præcist

  4. -relaterer de metoder, du har anvendt til den videnskabsteoretiske køreplan for AT

  5. -kan anvende projektarbejde


Undervejs i processen giver lærerne respons på de metoder og teknikker, I anvender.Lærermateriale

Til AT-4-lærerne


Senest opdateret 31-08-2015


Grundlæggende redskaber

http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlshapeimage_4_link_0

Respons

Redigering af tekst
http://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

Problemformulering

Argumentation

Dokumentation
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2

Faser i skriveprocessen

Pensum AT-4

Fremlæggelsens elementer

Informationssøgning

FGs progressionsplan i ATFaser_i_skriveprocessen.htmlAT-4_pensum.htmlAT-4_elementer_fremlggelse.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4