Studieforberedende opgaver
AT-4  -  Punkter til den mundtlige fremlæggelse
Skrivemetro STX
 

Punkterne er en huskeliste over de ting, I skal have med i den mundtlige fremlæggelse.

I må gerne slå nogle af punkterne sammen, hvis I synes, det er mere naturligt.Punkter til dispositionen til den mundtlige fremlæggelse


1 Indledning

Her præsenterer I emnet og problemformuleringen.

2 Punktopstilling

En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger, I vil forklare og uddybe i jeres oplæg.

3 Metoder og teorier

En redegørelse for, hvordan fagenes metoder og teorier er blevet anvendt - herunder evt. hvorfor I har valgt de metoder og den fremgangsmåde, I har brugt eller inddraget. Videnskabsteori (fra filosofi og den videnskabsteoretiske køreplan for AT) inddrages i redegørelsen.

4 Eksempler på analyser/undersøgelser

5 Delkonklusioner

6 Konklusion

7 Koblingen mellem de to fag

Hvad giver det at koble de to fag - filosofien inddrages her.

8 Evt. perspektivering til studierapportenSenest opdateret 05-08-2015


Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4
 Fremlæggelsens elem.

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14