Studieforberedende opgaver
AT-4 - til lærerne
Skrivemetro STX
 

Introduktionen

Der introduceres til formål, mål, indhold og forløb i AT-4.Vedrørende selve forløbet

Krav til mål, produkt, evaluering og pensum fremgår af beskrivelsen af AT-4. Lærerne udleverer AT-problemformuleringer til emnet, som eleverne skal arbejde med. Vær opmærksom de specifikke krav til problemformuleringen. Efter en kort introduktion til AT-4 kunne forløbet se således ud:


Faglig introduktion med fokus på fagenes metoder og problemformuleringerne

Filosofilektion om centrale begreber i naturvidenskab og humaniora

Projektarbejde, hvor der arbejdes med besvarelsen af AT-problemformuleringen

Gruppefremlæggelse og respons/evaluering (med begge lærere)Samarbejde med filosofilæreren

AT-4-lærerne samarbejder med filosofilæreren, så der sikres en sammenhæng mellem filosofilektionen og metodeintroduktionen.Skemalægning af forløbet

Om tovholderens ansvar – se AT-tovholder.


AT-4 består af 15 lektioner. Én af disse er en filosofilektion. Administrationen skemalægger forløbet med de to lærere og filosofilæreren. Filosofilektionen skemalægges midt i forløbet. Efterfølgende skemalægges en lektion med begge lærere sammen til vejledning i arbejdet med den udleverede problemformulering. Der skemalægges endvidere med begge lærere i de to sidste lektioner til fremlæggelsen. Endelig skemalægges med 3 lektioner, hvor eleverne arbejder selv (uden lærere). De to lærere kan selv flytte rundt/bytte lektioner efter behov. Dog skal det undgås at placere arbejde-selv-lektioner i yderlektioner.Opsamling og evaluering

Fokus i evalueringen af fremlæggelsen skal være på målene for AT-4 – se punktet ”Evaluering” på AT-4-siden.


De vigtigste pointer fra evalueringen formidler I til klassens teamkoordinator. Som et led i dette udfyldes papiret: Opsamling på større skriftlige opgaver og AT med henblik på progressionen.Huskeliste til planlægningen af AT-4


Elevforudsætninger

 1. -Hvad har eleverne lært i AT-3? – se Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver i klassens studierum


Hvordan introduceres eleverne til:

 1. -Formål og mål for AT-4

 2. -Krav og forventninger til metoderne og problemformuleringen?

 3. -Krav og forventninger til projektarbejdsformen?


Planlægning af rammerne

 1. -Tidsforbrug til introduktionen

 2. -Udarbejdelse af problemformuleringer til grupperne

 3. -Hvordan kan filosofidelen inddrages i den mundtlige fremlæggelse?

 4. -Gruppedannelser

 5. -Planlægning af deadlines

 6. -Fordeling af lektioner til de enkelte fag og skemalægning i klassens AT-4-lektioner


Evaluering

 1. -Tildel evt. hver gruppe en responsgruppe og planlæg fremlæggelsen, så ikke alle elever skal overhøre alle fremlæggelser. Planlæg evt. med halvdelen af grupperne i den ene lektion og den anden halvdel i den anden lektion.

 2. -Præciser fokuspunkter i evalueringen?

 3. -Udfyldelse af Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver med klassens teamkoordinator


Studierapporten

 1. -Hvem laver undervisningsbeskrivelsen i Lectio?

 2. -Hvem sætter tid af til, at eleverne udfylder studierapportenSenest opdateret 03-10-2016

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4
 Fremlæggelsens elem.

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlAT-4_elementer_fremlggelse.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14