Studieforberedende opgaver
AT-5
Skrivemetro STX
 

Formål

Studieretningsopgaven (SRO) og AT-5 er koblet, sådan at du arbejder med det samme faglige emne i begge opgaver. Der er til gengæld forskel på, hvilke redskaber og teknikker du træner i de to opgaver. SRO lægger i høj grad op til studieretningsprojektet, som du skal skrive i 3g, og du vil blive trænet i kravene til en akademisk opgave samt teknikker, der kan hjælpe dig i arbejdsprocessen. I AT-5 vil du blive introduceret til synopsisgenren, som skal anvendes i fremtidige AT-forløb og til AT-eksamen.


Arbejdet med AT-5

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) forventes at inddrage under arbejdet. Du skal i dit arbejde med sagen bruge den videnskabsteoretiske køreplan for AT.

AT-5 består af 13 lektioner

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse.

Fremlæggelsen foregår i grupper.Evaluering

I evalueringen vil der blive lagt vægt på, at du:

 1. -kan skrive en synopsis

 2. -kan anvende viden fra forskellige fag

 3. -kan anvende relevante metoder fra forskellige fag

 4. -demonstrerer kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger

 5. -kan begrunde valg af teorier og metoder i arbejdet med problemstillingerne

 6. -kan placere et givet emne i en større historisk og/eller nutidig sammenhæng

 7. -kan lave en opsamling med udgangspunkt i den videnskabsteoretiske køreplan for AT


Der gives respons på både synopsen og den mundtlige fremlæggelse.

Undervejs i processen giver lærerne respons på de metoder og teknikker, I anvender.Lærermateriale

Til SRO- og AT-5-lærerne


Senest opdateret 28-11-2014


Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2

Problemformulering

Argumentation

Fra afsnit til opgave

Dokumentation
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3
 
Faglige genrer
http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Faglige_genrer.htmlshapeimage_6_link_0
Faser i skriveprocessen

Pensum AT-5

Synopsisfremlæggelse

Talepapir

Informationssøgning

FGs progressionsplan i AT

Tidsplan for SRO & AT-5Faser_i_skriveprocessen.htmlAT-5_pensum.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-5_talepapir.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlhttps://docs.google.com/document/d/1oImHbmjGchEJeJnxxHBerXPE4kD9A7tYnTiOgFXPZgA/editshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4shapeimage_7_link_5shapeimage_7_link_6
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
 Rammer for SRO

AT-5
 Synopsisfremlæggelse
  Videoklip (eksamen)
 Synopsismodel 2.g
 Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8shapeimage_8_link_9shapeimage_8_link_10shapeimage_8_link_11shapeimage_8_link_12shapeimage_8_link_13shapeimage_8_link_14shapeimage_8_link_15shapeimage_8_link_16shapeimage_8_link_17shapeimage_8_link_18