Studieforberedende opgaver
FGs synopsismodel for 2.g
Skrivemetro STX
 

Se, hvordan du arbejder med synopsen og dit mundtlige oplæg i Synopsisfremlæggelse i AT


Synopsen


Dialogen

Emne og fagkombination
angives på forsiden af synopsen.
Indledning  -  Introduktion til et “problem”
Begrund dit valg af emne i synopsen (hvorfor er emnet relevant?), nævnes også kort i det mundtlige oplæg.

Problemformulering
Præsentation af hovedspørgsmål og de problemstillinger (underspørgsmål), der knytter sig til hovedspørgsmålet i synopsen og det mundtlige oplæg.http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problemformulering_eksempler.htmlshapeimage_4_link_0
Empiri - Materiale
Præsentation af den empiri (tekst, kilde, film, statistik, grafer), der danner udgangspunkt for din analyse i synopsen og i det mundtlige oplæg.

Nævn ikke hele litteraturlisten!
Teorier og metoder
Præsentation af relevante teorier og metoder fra fagene, der bruges i forbindelse med analysen i synopsen.

Valg af teorier og metoder og metodernes begrænsninger begrundes evt. i det mundtlige oplæg eller uddybes i dialogen. 
Herunder kan videnskabsteoretisk viden inddrages.
Analyse (anvendelse af teorier og metoder)
Præsentation af udvalgte spændende momenter i din undersøgelse i det mundtlige oplæg.
Inddrag citater fra tekster/kilder og analyse af vigtige figurer/grafer, der medbringes.

Analyserne uddybes evt. i dialogen.
Delkonklusioner
Præsentation af delkonklusionerne på de enkelte problemstillinger (resultatet af analysen) i synopsen.

Repeteres i forbindelse med analysen i det mundtlige oplæg og uddybes evt. i dialogen.
Konklusion
Sammenfattende konklusion på hovedspørgsmålet i synopsen og det mundtlige oplæg.

Diskuteres evt. i dialogen.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Perspektivering
Perspektivering til temaer, teorier og metoder fra studierapporten i synopsen. Uddybes evt. i dialogen, hvor den medbragte studierapport kan inddrages.

Perspektivering til historiske eller nutidige sammenhænge, herunder fx nybrud i det mundtlige oplæg og dialogen.
Præsentation af delkonklusionerne på de enkelte problemstillinger/underspørgsmål (resultatet af undersøgelserne/analyserne) i synopsen

Kort repetition af de væsentligste delkonklusioner i det mundtlige oplæg
Litteraturliste
Litteraturliste efter de almindelige formelle krav i synopsen.http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Litteraturliste.htmlshapeimage_21_link_0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


Senest opdateret 10-08-2012

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
  Rammer for SRO

AT-5
  Synopsisfremlæggelse
    Videoklip (eksamen)
  Synopsismodel 2.g
  Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_46_link_0shapeimage_46_link_1shapeimage_46_link_2shapeimage_46_link_3shapeimage_46_link_4shapeimage_46_link_5shapeimage_46_link_6shapeimage_46_link_7shapeimage_46_link_8shapeimage_46_link_9shapeimage_46_link_10shapeimage_46_link_11shapeimage_46_link_12shapeimage_46_link_13shapeimage_46_link_14shapeimage_46_link_15shapeimage_46_link_16shapeimage_46_link_17shapeimage_46_link_18