Studieforberedende opgaver
Gode råd til den mundtlige fremlæggelse i AT
Skrivemetro STX
 

Den mundtlige prøve er afgørende

Du bedømmes på det, der foregår til den mundtlige eksamen. Derfor er det vigtigt, at du kommer velforberedt til den mundtlige prøve. Her skal du præsentere det, der er vigtigst og mest selvstændigt og interessant. Synopsen sætter rammerne for din mundtlige fremlæggelse. Du skal ved hjælp af FG’s synopsismodel for 2.g eller FG’s synopsismodel for 3.g og under vejledning finde frem til, hvad du vil fokusere på til den mundtlige prøve.Lav et talepapir

Du skal ikke læse op af din synopsis i din mundtlige fremlæggelse. Lav en disposition – et talepapir – for den mundtlige del.Fokus

Eksaminator og censor har læst synopsen, så du skal ikke gentage alt, der står i den. I synopsen skal du lægge op til, at der er væsentlige punkter, der først præsenteres i det mundtlige oplæg. Vælg nogle fokuspunkter, som du går i dybden med i den mundtlige fremlæggelse.Generalprøve

Du skal tale 10 minutter uden afbrydelse. Lav derfor en generalprøve, så du har styr på tiden. Laver du om på noget efter generalprøven, så hold en ny generalprøve, så du er helt sikker på, hvad du vil sige, og at du holder tiden.Til den mundtlige fremlæggelse

Det er en god idé, at dispositionen præsenteres for eksaminator og censor i starten af fremlæggelsen. Overvej om du vil benytte PowerPoint til fremlæggelsen. Hvis du vil benytte det, så mød op med din computer tændt og PowerPointen klar, så du ikke bruger kostbar eksamenstid på at gøre teknikken klar.


Du skal endvidere overveje, hvilke bilag eller andre materialer, det er relevant at give lærer og censor, så de kan følge dig i din fremlæggelse (fx et digt, en model, en statistik eller lign.). Vælg med omhu – tiden er begrænset!


Det mundtlige oplæg skal struktureres, så du kan nå det, du vil.Medbring studierapporten til eksamen

Studierapporten inddrages til eksamen – så husk at medbringe den! Tjek i god tid, om du har indføjet dine egne problemformuleringer i de relevante forløb.Vurderingen

Til AT-eksamen bliver du vurderet på de faglige mål for eksamen. De fremgår på siden AT-eksamen og kan også ses i læreplanen for ATSenest opdateret 10-08-2012


Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
  Rammer for SRO

AT-5
  Synopsisfremlæggelse
    Videoklip (eksamen)
  Synopsismodel 2.g
  Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18