Studieforberedende opgaver
Synopsisfremlæggelse
Skrivemetro STX
 

Hvad er en synopsisfremlæggelse?

En synopsisfremlæggelse er en tredelt fremlæggelse, hvor din undersøgelse dokumenteres i tre forskellige former:


Synopsisfremlæggelsen kan sammenlignes med en større skriftlig opgave, hvor man dokumenterer og formidler en undersøgelse. Den indeholder de samme elementer, men nogle af delene er trukket ud og placeret i en mundtlig fremlæggelse og en efterfølgende dialog.FG’s model for synopsisfremlæggelsen

I FGs synopsismodel for 3.g og FGs synopsismodel for 2.g sammenfattes de ting, du skal formidle i henholdsvis den skriftlige del – synopsen – og i den mundtlige del (det mundtlige oplæg og dialogen).

    Modellen er en skematisk oversigt over de ting, der skal med. Flere steder i modellen skal du selv vurdere, hvor meget du vil præsentere, og hvad du vil uddybe hvor i den samlede formidling. Modellen skal opfattes som en huskeliste over de ting, som du skal have med for at opfylde kravene og målene for eksamen.Synopsen

Synopsen udformes som en sammenhængende tekst i et sammenhængende sprog – evt. kombineret med punktopstillinger. Lav gerne med nogle overskrifter undervejs, som tydeliggør for læseren, hvad afsnittene handler om. Du behøver ikke i din formidling at følge modellen slavisk – du må gerne bytte om på punkterne eller slå nogle af punkterne sammen, hvis det er mere naturligt i sammenhængen.


Problemformuleringen er centralt placeret i arbejdet med synopsen, da den er udgangspunktet for din undersøgelse. Problemformuleringen og problemstillingerne vil ofte også være med til at strukturere andre dele af synopsen.


Synopsen sætter rammerne for din mundtlige fremlæggelse. Du skal ved hjælp af FG’s model og under vejledning fra AT-vejlederne finde frem til, hvad du vil fokusere på i synopsen og i den mundtlige prøve.

    I synopsen skal du lægge op til, at der er væsentlige punkter, der først præsenteres i det mundtlige oplæg. Vælg nogle fokuspunkter, som du først går i dybden med i den mundtlige fremlæggelse. Skriv gerne i synopsen, hvilke punkter, du vil uddybe i dit mundtlige oplæg.


Synopsen kan med fordel udarbejdes i et gruppesamarbejde, men erfaringen har vist, at det er hensigtsmæssigt, at du skriver din egen synopsis med dine egne ord, så du selv kan forstå, bruge og uddybe indholdet i synopsen.


Synopsen skal fylde 3-5 sider.Den mundtlige fremlæggelse

Synopsen sætter rammerne for din mundtlige fremlæggelse. Du skal ved hjælp af FG’s synopsismodel og under vejledning fra AT-vejlederne finde frem til, hvad du vil fokusere på til den mundtlige prøve.


Se: Gode råd til den mundtlige fremlæggelse i AT

Se: Videoklip med 2 gode AT-fremlæggelser (fra AT-eksamen)Senest opdateret 06-08-2014


Skriftlig del

Mundtlig del

1:

Skriftlig synopsis

2:

Forberedt mundtligt oplæg

3:

Dialog med lærerne

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
  Rammer for SRO

AT-5
  Synopsisfremlæggelse
    Videoklip (eksamen)
  Synopsismodel 2.g
  Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-5_talepapir.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18