Studieforberedende opgaver
AT-5  -  Talepapir
Skrivemetro STX
 

Hvad er et talepapir?

Talepapiret er en disposition for dit mundtlige oplæg, hvor du i punktform har skrevet ned, hvad du vil sige (dine fokuspunkter) og i hvilken rækkefølge. Skriv ikke helsætninger i talepapiret, da det let kan forlede til oplæsning. Se i øvrigt: Gode råd til den mundtlige fremlæggelse.


Det er afgørende, at du har tænkt over, i hvilken rækkefølge det er logisk at præsentere tingene. Disposition for talepapiret:


Indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Af hensyn til sammenhængen i fremlæggelsen præsenteres dernæst undersøgelsens hovedresultater.


Hoved- og underpunkter om problemstillinger fra synopsen, som du har nævnt, vil blive forklaret og uddybet ved den mundtlige fremlæggelse. Præsenter her de mest interessante og selvstændige dele. Også evt. nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev skrevet, præsenteres her.


Præsentation af, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt. Vis gode/interessante eksempler på analyse/undersøgelse. Sørg for at udvælge eksempler, der viser, hvordan du har brugt de forskellige metoder. Præsentationen kan med fordel støttes af konkret materiale (citater, billeder, grafer, statistisk materiale) – så eksaminator og censor kan følge dig.

Uddyb evt. også, hvorfor du har valgt de metoder/den fremgangsmåde, du har brugt. Herunder kan du evt. inddrage din videnskabsteoretiske viden – relateret til dine spørgsmål i problemformuleringen.


Redegørelse for, hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give.


En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion evt. på baggrund af nyt stof.


En kobling til elementer fra studierapporten.


Undervejs kan du give forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer eller perspektiver.Senest opdateret 09-09-2013

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven
  Rammer for SRO

AT-5
  Synopsisfremlæggelse
    Videoklip (eksamen)
  Synopsismodel 2.g
  Talepapir

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlSRO_rammer.htmlAT-5.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-5_Synopsismodel_2g.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15shapeimage_3_link_16shapeimage_3_link_17shapeimage_3_link_18