Studieforberedende opgaver
AT-6 (årsprøven i 2.g)
Skrivemetro STX
 

Formål

AT-6 er en generalprøve på AT-eksamen i 3g. I AT-6 – årsprøven i AT –  introduceres du til en central stillet AT-opgave (3g-eksamensopgave) enten fra tidligere år eller fra årets eksamen. Du skal med udgangspunkt i et underemne til opgaven lave en AT-synopsis, der bygger på en problemformulering. AT-synopsen skal du bruge som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse, der støttes af et AT-talepapir.


AT-opgaven

Opgaven indeholder en præsentationsvideo af årets emne og en præcisering af rammerne for opgaven. Endvidere indeholder den et ressourcerum til opgaven – artikler, tekster og henvisninger, der kan inspirere dig til valg af emne og bruges i dit arbejde med at besvare opgaven.  Du kan se opgaven ved at logge dig på her: http://at.itcfyn.dk


Arbejdet med AT-6

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) inddrager under arbejdet.

AT-6 består af 17 lektioner

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6
  Skrivefaser
  Videoklip (eksamen)

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6_skrivefaser.htmlAT-eksamen_video.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse. Den mundtlige del af prøven er individuel.Evaluering

Til årsprøven vil du blive bedømt på din mundtlige præstation. Der vil blive lagt vægt på, om du kan:

  1. -anvende viden, metoder og teorier fra begge fag

  2. -begrunde dit valg af metoder, teorier og fag i forhold til problemformuleringen

  3. -vurdere fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til problemformuleringen og herunder relatere til den videnskabsteoretiske køreplan for AT

  4. -inddrage alle taksonomiske niveauer i fremlæggelsen

  5. -perspektivere til historiske og/eller nutidige sammenhænge, herunder evt. til kunstneriske, videnskabelige eller teknologiske nybrud

  6. -perspektivere til metoder, teorier eller problemstillinger fra studierapporten


Desuden vil du få mundtlig respons på din synopsis. Den samlede evaluering vil ske med henblik på din AT-eksamen i 3g.Lærermateriale

Til AT-6-lærerne


Senest opdateret 31-08-2015


Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål
   inkl 7-punktsmodellen
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/7-punkt.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

Problemformulering

Argumentation

Dokumentation

Fra afsnit til opgavehttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3

Faser i skriveprocessen

Pensum AT-6

Tidsplan AT-6

Synopsisfremlægg. / Skrivefaser

Informationssøgning

FGs progressionsplan i AT

Faser_i_skriveprocessen.htmlAT-6_pensum.htmlhttps://docs.google.com/document/d/152qysLNA71gDmtEE5Gu-f1OfJ0GHwRHO1nO_Y4raPCg/edit#heading=h.nvuaewm5ojyAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-6_skrivefaser.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6