Studieforberedende opgaver
AT-6 - til lærerne
Skrivemetro STX
 

Introduktion

AT-6 er en generalprøve på AT-eksamen i 3g. Eleverne skal introduceres til en ”rigtig” AT-opgave med opgaveformulering, ressourcerum m.m.. Lærerne vælger – evt. i samarbejde med klassen – hvilken AT-opgave, der arbejdes med i årsprøven.


Da synopsen først er introduceret i AT-5, er der stadig tænkt en progression ind i forhold til den samlede selvstændige arbejdsproces.

Det er således hensigtsmæssigt at ”vise vej” med en faglig introduktion til et eller flere underemner til den valgte AT-opgave, hvorefter eleverne selv – under vejledning – kan gå mere i dybden med deres (valgte) emne i arbejdet med at udforme problemformuleringen og besvare den. 


Inddrag evt. FGs synopsismodel for 2.g i jeres introduktion.Krav til forløbet

Krav til mål, produkt, evaluering og pensum fremgår af beskrivelsen af AT-6.  Vær opmærksom de specifikke krav til problemformuleringen.Skemalægning og organisering af forløbet

Om tovholderens ansvar – se AT-tovholder.


AT-6 består af 17 lektioner. Administrationen skemalægger forløbet med de 2-3 lærere og fastlægger datoerne for den mundtlige årsprøve.


Det er hensigtsmæssigt at eleverne arbejder med synopsen og planlægningen af den mundtlige fremlæggelse i grupper. Eleverne opfordres til at skrive deres egen synopsis (med egne ord) – også selvom de (stort set) har samme indhold – så alle forstår, hvad de skal fremlægge.Opsamling og evaluering

Evalueringen tager udgangspunkt i de AT-faglige mål for AT-6 og omfatter hele den tredelte fremlæggelse. Der afsættes tid i den årsprøve til feedback på både synopsen og den mundtlige del af prøven.Huskeliste til planlægningen af AT-6


Elevforudsætninger

 1. -Hvad har eleverne lært i AT-4 og AT-5? – snak med teamet.


Hvordan introduceres eleverne til:

 1. -Formål og mål for AT-6

 2. -AT-opgaven med opgaveformulering og ressourcerum

 3. -AT-synopsen

 4. -Evt. repetition af krav og forventninger synopsen og den mundtlige prøve – herunder Talepapiret

 5. -Det faglige stof fra fagene til emnet


Planlægning af rammerne

 1. -Tidsforbrug til introduktionen

 2. -Tidsplan for introduktion, projektarbejde og evaluering

 3. -Planlægning af deadlines

 4. -Gruppedannelser


Evaluering

 1. -Hvilke fokuspunkter i evalueringen?

 2. -Hvordan evalueres gruppernes synopser?

 3. -Hvordan evalueres den mundtlige fremlæggelse?

 4. -Udfyldelse af Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver med klassens teamkoordinatoren


Studierapporten

 1. -Hvem laver undervisningsbeskrivelsen i Lectio?

 2. -Hvem sætter tid af til, at eleverne udfylder studierapportenPlacering i progressionen

I modellen (se AT-6) er det fremhævet hvilke kompetencer, der specielt skal være fokus på i dette forløb. De øvrige links i modellen er kompetencer, der er arbejdet med tidligere.Senest opdateret 14-04-2013


Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6
 Skrivefaser

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-6_skrivefaser.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14