Studieforberedende opgaver
AT-7
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7
  Videoklip (eksamen)

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-eksamen_video.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

I AT-7 arbejder du med en sag fra 20. århundrede, der perspektiveres til et nybrud omkring år 1900.  Du vil undervejs få en filosofisk/idéhistorisk introduktion og perspektivering til nybrud omkring år 1900 samt et oplæg, der knytter an til sagen. Under vejledning udarbejder du – i en gruppe – en AT-synopsis, hvor I bruger FG’s synopsismodel for 3g.Arbejdet med AT-7

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) lærer(e) inddrager under arbejdet. AT-7 består af 18 lektioner – heraf 1 lektion til filosofisk/idéhistorisk introduktion samt 1 lektion til et oplæg om nybrud i tilknytning til sagen.

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse.

Den mundtlige fremlæggelse foregår i grupper med udgangspunkt i et talepapir.Evaluering

Inden den mundtlige fremlæggelse, skal der afleveres udkast til problemformuleringen og synopsen med henblik på respons fra lærerne.


I AT-7 bliver du evalueret på det samme som til AT-eksamen. Du skal kunne

  1. -lave en problemformulering

  2. -anvende viden fra forskellige fag og faglige hovedområder

  3. -anvende relevante metoder fra forskellige fag og faglige hovedområder

  4. -demonstrere kendskab til de enkelte fags muligheder og begrænsninger og herunder relatere til den videnskabsteoretiske køreplan for AT

  5. -perspektivere til relevante idehistoriske nybrud

  6. -demonstrere forståelse for videnskabelig tankegang

  7. -placere et givet emne i en større historisk og/eller nutidig sammenhæng


Lærerne vil give respons på både synopsis, problemformulering og mundtlig fremlæggelse.

Undervejs i processen giver lærerne også respons på de metoder og teknikker, I anvender.Lærermateriale

Til AT-7-lærerne


Senest opdateret 01-07-2016


Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmål
http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

Problemformulering

Argumentation

Dokumentation

Fra afsnit til opgavehttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3

Faser i skriveprocessen

Pensum AT-7

Synopsisfremlægg. / Skrivefaser

Informationssøgning

FGs progressionsplan i ATFaser_i_skriveprocessen.htmlAT-7_pensum.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-6_skrivefaser.htmlInformationssgning.htmlAT_progressionsplan.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5