Studieforberedende opgaver
AT-7 - Filosofisk/idehistorisk introduktion og perspektivering til nybrud omkring år 1900
Skrivemetro STX
 

Omkring år 1900 sker en række brud indenfor kultur/æstetik, naturerkendelse/ fysik og humanvidenskab. Mennesket får en langt mere aktiv rolle, når det skal forstå sig selv og sine omgivelser. Det er vanskeligt at finde et fast holdepunkt. Nietzsche har erklæret Gud død og har dermed sagt, at der ikke længere eksisterer absolutte værdier. Mennesket må selv på banen og give mening til tilværelsen. Indenfor fysikken udvikles kvantemekanikken, og den klassiske fysik får hermed begrænset gyldighed. Det giver ikke længere mening at tale om, at f.eks. en elektron er uafhængig af en valgt forsøgsopstilling. Videnskabsmanden er således ikke bare iagttager, men også deltager. Med Freuds psykoanalyse og indførelsen af det ubevidste mister jeget sin status som fast holdepunkt. Jeget er ikke gennemsigtigt for sig selv. Mennesket styres af drifter og er således ikke herre i eget hus. Generelt kan man tale om, at faste holdepunkter opløses, og menneskets relation til omverdenen kommer langt mere i fokus.


Se: Filosofisk introduktion.pdf

Se: AT 7 Filosofioplæg 2016.pptxSenest opdateret 03-10-2016

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13