Studieforberedende opgaver
AT-7 - til lærerne
Skrivemetro STX
 

Introduktion

FG’s synopsismodel for 3.g introduceres med særlig vægt på de ting, klassen evt. havde særlige vanskeligheder med i AT-6 (spørg teamkoordinator). Eleverne guides evt. igennem

7-punktsmodellen i forbindelse med udarbejdelse af problemformuleringen – med begge vejledere.Vedrørende problemformuleringen og synopsen – til inspiration:

Man kan evt.:

 1. -vise gode eksempler på AT-problemformuleringer

 2. -lægge op til, at de enkelte gruppemedlemmer hver især fremlægge dele af synopsen, men med krav om, at alle hæfter for hele synopsen – og kan besvare uddybende spørgsmål fra lærerne i forbindelse med fremlæggelsenKrav til forløbet

Krav til mål, produkt, evaluering og pensum fremgår af beskrivelsen af AT-7.  Vær opmærksom de specifikke krav til problemformuleringen.


En af lærerne orienterer sig i materialet filosofisk/idéhistorisk introduktion og perspektivering til nybrud omkring år 1900 samt i oplæg, der knytter an til sagen.


Skemalægning af forløbet

Om tovholderens ansvar – se AT-tovholder.


AT-7 består af 18 lektioner. Administrationen skemalægger forløbet. Dag 2/3 skemalægges to lektioner med begge lærere sammen til vejledning i problemformuleringen. Endvidere skemalægges med begge lærere i de tre sidste lektioner til fremlæggelsen. Fem lektioner med to lærere samtidig udløser fem lektioner, hvor eleverne arbejder selvstændigt uden lærere. De to lærere kan selv flytte rundt/bytte lektioner efter behov. Dog skal det undgås at placere arbejde-selv-lektioner i yderlektioner.Om vejledningen

Eleverne fra tidligere forløb har efterlyst større fokus på vejledning i den mundtlige fremlæggelse. Her kan med fordel inddrage gode råd til den mundtlige fremlæggelse i AT samt eksempler på gode AT-fremlæggelser  i vejledningen til den mundtlige fremlæggelse.Opsamling og evaluering

Der er afsat 3 lektioner til fremlæggelse og evaluering. Alle elever deltager ikke nødvendigvis i alle fremlæggelser. Fremlæggelsen kan planlægges, så forskellige grupper giver fokuseret respons på andres oplæg. Elevresponsen bør suppleres med lærernes evaluering af både den mundtlige del og synopsen.


Evalueringen bør ud over de AT-faglige mål for AT-7 omfatte hele den tredelte fremlæggelse. Lidt inspiration:

 1. -Hvad er vigtigt i arbejdet med synopsen i forhold til den mundtlige formidling?

 2. -Hvad er hensigtsmæssigt at have med i synopsen?

 3. -Hvad bør ”gemmes” til den mundtlige del?

 4. -Hvordan fungerede problemformuleringen som udgangspunkt for et flerfagligt arbejde med sagen?

 5. -Blev de AT-faglige mål opfyldt?

 6. -Hvad skal I være opmærksomme på til AT-eksamen


Huskeliste til vurdering af AT-eksamen.doc kan bruges som udgangspunkt for responsen.Huskeliste til planlægningen af AT-7


Elevforudsætninger

 1. -Hvad har eleverne lært i AT-6? – se Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver i klassens studierum


Hvordan introduceres eleverne til:

 1. -Formål og mål for AT-7

 2. -FG’s synopsismodel for 3.g

 3. -Krav til aflevering af udkast til problemformuleringen og AT-synopsen samt eventuelt Talepapiret

 4. -Organisering og forventninger til det selvstændige arbejde

 5. -Det faglige stof fra fagene til emnet


Planlægning af rammerne

 1. -Tidsforbrug til introduktionen

 2. -Tidsplan for introduktion, projektarbejde, fremlæggelse og evaluering

 3. -Planlægning af deadlines

 4. -Gruppedannelser

 5. -Fordeling af lektioner til de enkelte fag og skemalægning i klassens AT-7-lektioner


Evaluering

 1. -Hvilke fokuspunkter i evalueringen?

 2. -Hvordan evalueres gruppernes synopser?

 3. -Hvordan evalueres den mundtlige fremlæggelse?

 4. -Udfyldelse af Opsamling og progression i AT og større skriftlige opgaver med klassens teamkoordinatoren


Studierapporten

 1. -Hvem laver undervisningsbeskrivelsen i Lectio?

 2. -Hvem sætter tid af til, at eleverne udfylder studierapportenSenest opdateret 01-07-2016

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13