Studieforberedende opgaver
AT-eksamen
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamen
Videoklip (eksamen)SFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen_video.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14

Formål

Til AT-eksamen inddrager du dine kreative og innovative evner og din kritiske sans, når du med udgangspunkt i et aktuelt emne – en eksamensopgave – skal formulere en interessant sag. I arbejdet med sagen anvender du din faglige og metodiske viden i et fagligt samspil. I besvarelsen af din problemformulering skal du reflektere over dit valg af fag, faglig viden og faglige metoder.

   Under vejledning udarbejder du – gerne i en gruppe – en AT-synopsis, hvor du bruger FG’s synopsismodel for 3g og relevante redskaber og teknikker, som du har lært i tidligere AT-forløb og opgaver.AT-opgaven og ressourcerum

AT-opgaven stilles centralt  og offentliggøres på samme dag i hele landet (se tidsplanen her under).  Her får 3g-ere udleveret en CD, der indeholder en præsentationsvideo af årets emne og en præcisering af rammerne for opgaven – fx særlige krav ud over de generelle krav til valg af fag og afgrænsning af emnet. Endvidere indeholder den et ressourcerum til opgaven – artikler, tekster og henvisninger, der kan inspirere dig til valg af emne og bruges i dit arbejde med at besvare opgaven.  Efter offentliggørelsen vil du også kunne se opgaven ved at logge dig på her: http://at.itcfyn.dk

Her kan du tilgå årets opgave januar 2019: https://at.netproever.dk (kodeord: AT19AT))


Arbejdet med AT-eksamen

Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med din(e) vejleder(e) inddrager under arbejdet.

Produkt

En tredelt synopsisfremlæggelse.

Vi anbefaler, at synopsen udarbejdes i grupper, men skrives individuelt. Den mundtlige fremlæggelse er individuel.Evaluering

I bedømmelse af din synopsisfremlæggelse vil der blive lagt vægt på, at du kan:

  1. -Tilegne dig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

  2. -Foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen

  3. -Opstille og behandle en AT-problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet af dit arbejde

  4. -Perspektivere sagen

  5. -Vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

  6. -Demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og herunder relatere til den videnskabsteoretiske køreplan for AT i forhold til den konkrete sag


Lærermateriale

Til vejlederne

Huskeliste til vurdering af AT-eksamen.pdf


Senest opdateret 29-01-2016


Grundlæggende redskaber

At stille spørgsmålhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/At_stille_sprgsmal.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1

Respons

Redigering af tekst

Vejledninghttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Vejledning.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2

Problemformulering

Argumentation

Dokumentation

Fra afsnit til opgavehttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Dokumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3

Kommunikation

 

http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Kommunikation.htmlshapeimage_7_link_0

Faser i skriveprocessen

Synopsisfremlægg. / Skrivefaser

FGs progressionsplan i AT

Informationssøgning

Tidsplan AT-eksamenFaser_i_skriveprocessen.htmlAT-5_synopsisfremlggelse.htmlAT-6_skrivefaser.htmlAT_progressionsplan.htmlInformationssgning.htmlhttps://docs.google.com/document/d/1qQqYW98xeA65pZfnF3KWY0UGzxksxLNoBWFu38ZxXN8/editshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5