Studieforberedende opgaver
Dansk-/historieopgaven
Skrivemetro STX
 
Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven
  Historieopgavens elem.
  Danskopgavens elem.

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven_historie_elementer.htmlDaHiopgaven_dansk_elementer.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14shapeimage_3_link_15

Formål

I DHO arbejder du i dybden med et emne, du synes er spændende inden for dansk eller historie. Herunder træner og udbygger du redskaber og teknikker, som du skal bruge og yderligere udbygge i SRO og AT i 2.g med henblik på studieretningsprojektet og AT-eksamen i 3.g. Samtidig udbygger du dine evner til at tilegne dig, anvende og formidle faglig viden og metode. Målet er, at du bliver fortrolig med genren ”en større skriftlig opgave”.Arbejdet med dansk-/historieopgaven

I dit arbejde med opgaven er der fokus på selve skiveprocessen og redskaberne til at styrke dit faglige produkt. Oversigten nedenfor viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med dine lærere forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse. Ud over de faste elementer i historieopgaven eller danskopgaven skal besvarelsen indeholde en forside med navn, klasse, titel og lærer, en indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste samt eventuelle bilag.


Opgavens omfang

Opgavens omfang er 5-8 sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste.Evaluering

Du vil blive evalueret (skriftligt og mundtligt) på din evne til at:

- Bidrage til og besvare en opgaveformulering

  1. -Fastholde den røde tråd

  2. -Formulere indledning, konklusion og delkonklusioner

  3. -Dokumentere korrekt

  4. -Anvende faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder

  5. -anvende de relevante redskaber hensigtsmæssigt undervejs i skriveprocessen


se: Evalueringsnøgle DHO.docxLærermateriale

Til dansk-/historieopgave-lærerneSenest opdateret 03-01-2016


Grundlæggende redskaber

http://skriftlighed.fr-gym.dk/udforsk/Udforskende_skrivning/Grundlggende_redskaber.htmlshapeimage_5_link_0

Respons

Redigering af tekst
http://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Respons.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/skrivekultur/Skrivekultur/Redigering.htmlshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1

afsnit

Sammenhængende afsnit

Argumentation

Opgave- og Problemformulering

Fra afsnit til opgave
http://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_2.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Sammenhngende_afsnit.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Argumentation.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Problem-_og_opgaveformulering.htmlhttp://skriftlighed.fr-gym.dk/struktur/Struktureret_skrivning/Afsnit_til_opgave.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4

Faser i skriveprocessen

Danskopgavens elementer

Historieopgavens elementer

Informationssøgning

Tidsplan for DHOFaser_i_skriveprocessen.htmlDaHiopgaven_dansk_elementer.htmlDaHiopgaven_historie_elementer.htmlInformationssgning.htmlhttps://docs.google.com/document/d/1zWPxPfZegCxIcvDYWGMUSl2_MkdLc2wqLXhlIguiWa0/edit#heading=h.tv4697hh8ov1shapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4