Studieforberende opgaver
Projektarbejde
Skrivemetro STX
 

Projektarbejde er problemorienteret

Projektarbejdet tager udgangspunkt i en problemformulering, og arbejdet forløber typisk i tre faser:


 1. 1.Præjekt
  brainstorm, informationssøgning, mindmap, foreløbig problemformulering

 2. 2.Projekt
  materialeafgrænsning, problemformulering, arbejdstilrettelæggelse, delmål,
  vejledning, teori- og metodeovervejelser, disponering, færdiggørelse og aflevering af produkt

 3. 3.Postjekt
  fremlæggelse/eksamen – evaluering (proces/produkt)Projektarbejde er selvstændigt - ofte gruppebaseret

Et projektarbejde er en selvstændig arbejdsproces, som:

 1. -tager udgangspunkt i en undren/et problem - der skal være en sag at undersøge

 2. -inddrager fagenes teorier og metoder i analysen af problemet med læreren som konsulent (vejleder)

 3. -oftest er gruppearbejde

 4. -ofte munder ud i en opgave/rapport, der anviser løsninger – ofte i form af handlinger – på problemstillingen. Der kan også være tale om andre produkter  fx af mere kreativ artRedskaber til den selvstændige arbejdsproces

Følgende redskaber kan støtte og kvalificere jeres projektarbejde:


Mødeleder og referent

Arbejdsplan

Kanaliseringsdokument.doc

Samarbejdsaftale.docSenest opdateret 10-08-2012

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13