Studieforberedende opgaver
Redskaber til projektarbejde  -  Mødeleder og referent
Skrivemetro STX
 

Arbejdsopgaver for referent og mødeleder defineres fra projekt til projekt, men følgende kan bruges som inspiration:


Referent og mødeleder (evt. én person) styrer (sammen) de enkelte møder. Ved projektarbejder, der strækker sig over flere dage, indledes og afsluttes den enkelte dag altid med et gruppemøde. Møderne er korte og koncentrerede.


En af de vigtigste funktioner ved mødet er at gøre individuel viden til fælles viden.


Gruppen giver hinanden lektier for og aftaler eventuel arbejdsdeling.


Rollerne går på omgang ved længerevarende gruppearbejde.Mødelederens funktion

Mødelederen

  1. -er ordstyrer

  2. -sørger for, at der laves en dagsorden, som følges

  3. -er ansvarlig for, at der konkluderes på de pågældende punkter

  4. -er ansvarlig for, at der uddelegeres arbejdsopgaver og lektierReferentens funktion

Referenten fører gruppedagbogen, herunder beslutningsreferat - se forslag til skabelon for referatSenest opdateret 10-08-2012

Studieforberedende opgaver

AT-1

AT-2

AT-3

Skrivekursus i dansk

Dansk-/historieopgaven

AT-4

Studieretningsopgaven

AT-5

AT-6

AT-7

Studieretningsprojektet

AT-eksamenSFO_liniebeskrivelse.htmlSFO_liniebeskrivelse.htmlAT-1.htmlAT-2.htmlAT-3.htmlDanskopgaven.htmlDaHiopgaven.htmlAT-4.htmlSRO.htmlAT-5.htmlAT-6.htmlAT-7.htmlSRP.htmlAT-eksamen.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13